english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jesienne chórów śpiewanie

Zjazd chórów i orkiestr z Diecezji Cieszyńskiej

26.10.2016

W październikowy weekend 22 i 23.10.2016 w Istebnej i w Skoczowie rozbrzmiewała muzyka i śpiew.


Jesienne chórów śpiewanie

Coroczne Jesienne Spotkania  muzyczno-chóralne  organizuje Komisja Chórów i Orkiestr  Diecezji Cieszyńskiej w różnych parafiach. Oprócz zjazdow jesiennych są organizowane też Wiosenne Zjazdy, które ze względu na możliwości lokalowe od pewnego czasu,  odbywają się tylko w kościele Jezusowym w Cieszynie.  W tym roku Jesienne Koncerty odbyły się w Istebnej /22.10.16/ i w Skoczowie /23.10.16/, w których uczestniczyło w sumie 19 chórów i  zespołów oraz 2 orkiestry.

 

Cieszy niepodważalny fakt mnogości ludzi  pragnących muzykować oraz śpiewać na Bożą chwałę.  W Cieszyńskiej Diecezji  jest zarejestrowanych 40 chórów oraz 2 orkiestry, skupiające 1082 członków ( dane z m-ca II/16). Wspomniane koncerty miały dodatkowy aspekt -  przeprowadzenia dobrowolnej zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem  na remont i odbudowę uszkodzonego w wyniku pożaru kościoła w Międzyrzeczu, co zostało przyjęte z pozytywnym odzewem uczestników. W Istebnej zebrano  kwotę 1.104, 00 zł, natomiast w Skoczowie 3.309,70 zł. Kwoty w całości zostały przekazane na ten cel. Za wszystkie dary w imieniu Diecezjalnej Komisji serdecznie podziękowania złożył jej przewodniczący,  ks. Alfred Staniek, proboszcz parafii z Istebnej, który sprawnie poprowadził oba koncerty. Szczególne podziękowania zostały również skierowane do samych wykonawców za  służbę muzyki i śpiewu oraz za liczny udział i bezinteresowne włączenie się w akcję niesienia pomocy.  

 

W Istebnej, w koncercie charytatywnym uczestniczyły: Chór mieszany  z Puńcowa, Chór męski „Cantus” i mieszany z Goleszowa. W  Skoczowie, 2-godzinny  bogaty i różnorodny program wypełniło prawie 400 wykonawców: Diecezjalna Orkiestra, Misyjna Orkiestra z Wisły, Chóry mieszane z Międzyrzecza, Bażanowic, Zespół „Vocalis” działający przy parafii w Skoczowie, Chór „Nadzieja ” z Drogomyśla, Chór z Polany-Dobki, Chór „Laudate” z Bładnic oraz Chór żeński , męski i mieszany „Gloria” i Zespół „Dla Niego” ze Skoczowa, Chór męski i mieszany z Cieszyna, Chór mieszany z Dębowca, Chór „Magnifikat” z Brennej-Górek i chóry z parafii z Ustronia oraz z Wisły Centrum.

Miłym akcentem skoczowskiego koncertu było złożenie urodzinowych życzeń byłemu proboszczowi ks. Andrzejowi Czyżowi, który w dniu 20 października 2016 r. obchodził jubileusz 80-tych urodzin.  Na zakończenie koncertu w Skoczowie ks. A. Staniek złożył serdeczne podziękowania  skoczowskiej parafii za gościnność , a w szczególności chórzystom  Chóru „Gloria” za ogrom prac organizacyjnych, których się podjęli i wywiązali się z nich w 100%.

 

Jesienne  koncerty w Istebnej i Skoczowie były ostatnimi wydarzeniami organizacyjnymi kończącej się kadencji  Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr, dlatego też jej przewodniczący złożył serdeczne podziękowania członkom tejże Komisji za 5 letnią owocną współpracę.

 

DKCHiO pracowała w składzie: przewodniczący - ks. Alfred Staniek /Istebna/, z-ca przewodniczącego - Władysław W. Orawski /Skoczów/, sekretarz - Jan Cholewik /Bielsko/, skarbni k- Józef Król /Jaworze/, członek Krystyna Penkala/Cieszyn. Kolejną  imprezą z udziałem muzyków i chórzystów, będzie Ogólnopolska Inauguracja Obchodów 500 lat Reformacji w Cieszynie. Uroczystość odbędzie się w kościele Jezusowym w dniu 31 października 2016 roku o godz. 10:00  i będzie transmitowana przez TVP 2 (o 11.20) i Radio Katowice (10.00).

 

tekst: Władysław W.  Orawski 

foto: Aneta Staniek, Jan Chwastek

więcej zdjęć: Chór Gloria

internetowa transmisja z koncertu w Skoczowie - tutaj