english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jestem szczęśliwy, że jestem ewangelikiem

200. lecie istnienia parafii ewangelickiej w Bonn

09.06.2016

W niedzielę 5 czerwca odbyły się obchody 200. lecia parafii ewangelickiej w Bonn. 


Jestem szczęśliwy, że jestem ewangelikiem

Obchody rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem na miejskim rynku, przed budynkiem starego ratusza. Pod gołym niebem zebrało się ponad 2500 wiernych. Byli wśród nich parafianie z Bonn oraz okolic, a także mieszkańcy miasta reprezentujący inne wyznania i religie. Kazanie do zebranych tłumów z tarasu ratusza wygłosił bp Heinrich Bedford-Strohm, Przewodniczący Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD).

Dokładnie tam, w miejskim ratuszu 5 czerwca 1816 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy kościoła dla ewangelików, którzy do tamtej pory, w obawie przed prześladowaniami musieli odprawiać nabożeństwa w ukryciu. Na kongresie wiedeńskim (1815 r.) Nadrenia trafiła w ręce protestanckich Prus, które wprowadziły równouprawnienie dla wyznań chrześcijańskich na tych terenach. Ewangelicy w Bonn mogli od tamtej pory znowu otwarcie pielęgnować swoją wiarę.

Parafia z dwustu członków w 15 lat rozrosła się do tysiąca. Było to spowodowane m.in. aktywnym zaangażowaniem parafian w pracę socjalną, w pomoc wdowom i sierotom. Powstały szpitale ewangelickie, szkoły, domy opieki oraz sierocińce.

„Nie świętujemy dziś przeciwko katolikom, lecz świętujemy razem pełni wdzięczności za ekumeniczne braterstwo między naszymi wyznaniami” - podkreślił w swoim kazaniu bp Bedford-Strohm. Podstawą kazania była przypowieść o wielkiej wieczerzy (Łk 14,15-24). Zaproszeni goście zaczęli się wymawiać, gospodarz zaprosił na ich miejsce ubogich, kalekich, ślepych i kulawych. Przewodniczący Rady EKD zapytał, czy jako ewangelicy jeszcze żyjemy tą Ewangelią, która przypomina nam, że zaproszenie do Stołu Pańskiego jest skierowane także i do nas. Zakończył wezwaniem: „Otwórzmy się na potrzebujących, żyjmy wraz z nimi każdego dnia tą perspektywą Wielkiej Wieczerzy i dziękujmy za nią wspólnie Bogu!”.

W obchodach wziął udział rzymsko-katolicki dziekan miejski bp Wilfried Schumacher, a także trzej ewangeliccy superintendenci zarządzający okolicznymi okręgami: Eckart Wüster (Bonn), Mathias Mölleken (Bad Godesberg-Voreifel) i Reinhard Bartha (An Sieg und Rhein).

Nie mogło zabraknąć też Manfreda Rekowskiego, prezesa Synodu Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii oraz burmistrza miasta Bonn – Ashoka Sridharana.

tekst: Sebastian Madejski
zdjęcia: Barbara Frommann www.general-anzeiger-bonn.de