english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jesteśmy w drodze

Przypominają autorzy Zwiastuna Ewangelickiego 5.2017

02.03.2017

Pierwszy pasyjny numer „Zwiastuna Ewangelickiego” zdominowały dwa tematy. O tym szczególnym momencie naszej drogi przez życie i rok kościelny pisze rozważając Słowo Boże ks. Waldemar GabryśDroga, na której stajemy, prowadzi do Jerozolimy, bo tam wszystko, co napisali prorocy, wypełniło się nad Synem Człowieczym. Idziemy pod krzyż, on jest celem naszej pasyjnej wędrówki.


Jesteśmy w drodze

Refleksjami, jak przeżywać czas pasyjny w wymiarze praktycznym i duchowym, dzielą się też Rafał Wiencek oraz ks. Jan Badura, który m.in. wyjaśnia, że musimy z Jezusem: „pójść do Jerozolimy” – to znaczy przyjąć postawę posłuszeństwa i podjąć realizację Bożego planu zbawienia.

 

Tekst Bogdana Zelera, który analizuje słowa Marcina Lutra:  „Ten, kto buduje drogę, potrzebuje wielu specjalistów”, łączy tematykę pasyjną z drugim zagadnieniem obecnym na łamach pisma – jubileuszem Reformacji.

 

Rubryka Zbliżenia przynosi tekst ks. Jerzego Below z cyklu prezentującego miasta, które będą areną ważnych dla luteran wydarzeń w kolejnych miesiącach roku. Po Wittenberdze i Windhoek przyszedł czas na Cieszyn, gdzie w ramach obchodów jubileuszu odbyła się pierwsza w historii wspólna sesja trzech organów samorządowych: rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, a wizyta mobilnej wystawy multimedialnej przez cały dzień przyciągała na rynek tłumy mieszkańców.

 

W rubryce Rok Reformacji Wacław Gojniczek przedstawia dziedzictwo Reformacji na Śląsku Cieszyńskim, a Łukasz Barański analizuje, jak Reformacja wpłynęła na proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego – aż po dzień dzisiejszy. Ten sam autor, w trwającym od dłuższego czasu cyklu 500 lat Reformacji, przypomina dzieje reformacyjnej odnowy w Wielkopolsce.

 

Ponadto ostatnia część cyklu pióra ks. Grzegorza Olka poświęconego Dziejom Apostolskim, które są tematem tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura.

 

Zachęcamy do prenumeraty na rok 2017 oraz do lektury – w wydaniu papierowym lub w formacie pdf. Przypominamy, żew parafiach „Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować od dowolnego miesiąca do końca 2017 r. Szczegóły na 3 stronie oraz  na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2017.