english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jezus źródłem naszych inspiracji

Przykłady w nowym Zwiastunie Ewangelickim

08.05.2015

Dziedziczymy po apostołach ważne zadanie, pisze ks. Łukasz Stachelek w rozważaniu na święto Wniebowstąpienia Pańskiego:


Jezus źródłem naszych inspiracji

Mówiąc, że się nie nadajemy, podważamy kompetencje samego Boga. A On powołuje nas do różnych zadań, nie każdy musi głosić kazania, ale swoją postawą, zachowaniem, wypowiadanymi słowami, rzetelną pracą również możemy wskazywać na Niego – źródło naszej inspiracji i życia.

 

Na Jezusa swoim życiem wskazują laureaci tegorocznej Nagrody im. ks. Leopolda Otto: Adelajda Romańska z Rybnika, Henryk Dominik z Wrocławia i Jan Czyż z Bielska-Białej. Uroczystość wręczenia statuetek nagrody przyznawanej osobom, które w swoim kościelnym zaangażowaniu podążają śladami jej patrona – założyciela „Zwiastuna Ewangelickiego”, relacjonuje Magdalena Legendź. Ponadto w numerze prezentacja sylwetek laureatów.

 

W rubryce Rok kultury ewangelickiej ks. Karol Macura pisze o Janie Matejce, którego matka była ewangeliczką, o czym nie wszyscy wiedzą. Jego wkład w ewangelickie dziedzictwo polega na tym, że sportretował wielu prominentnych działaczy i opiekunów  Reformacji w Polsce. Za tę cenną pomoc w rozpoznawaniu własnej historiimożemy być mistrzowi Janowi wdzięczni.

 

Nadal mało wiemy o tzw. żołnierzach wyklętych, wśród których byli też ewangelicy– Izabela Baraboszopisuje życie i tragiczną śmierć ewangelika Pawła Heczki, który ze swym oddziałem „Wędrowiec” zbrojnie przeciwstawiał się komunistycznemu reżimowi w latach powojennych.

 

Zachęcamy do lektury i prenumeraty – tradycyjnej oraz w formacie pdf. Przypominamy, żew parafiach „Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować od dowolnego miesiąca do końca 2015 r. Szczegóły na stronie 3. w wydaniu papierowym oraz na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2015.