english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Joannici Dzieło Pomocy

10 lat JDP w Polsce

29.11.2014

Ewangelicki Zakon Joannitów obecny w Polsce od wielu lat, utworzył w 2004 r. wraz z Komandoriami Wschodnimi Zakonu stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy (JDP). Jubileusz powstania JDP obchodzono uroczyście na dawnym Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. 


Joannici Dzieło Pomocy

8 listopada w kaplicy zamkowej odbyło się uroczyste ekumeniczne nabożeństwo Słowa z udziałem Joannitów – członków Zakonu i członków JDP z Polski i z Niemiec oraz zaproszonych gości. Kazanie wygłosił zwierzchnik KEA bp Jerzy Samiec. Biskup Samiec oparł swoje kazanie na tekście z Księgi Proroka Izajasza, w którym Bóg przypomina swojemu ludowi, iż prawdziwą relację z nim osiąga się poprzez pomoc najbiedniejszym. Miłość do Boga widoczna jest  zawsze w stosunku do drugiego człowieka, zwłaszcza będącego w potrzebie. Czynem jednak nie można zastąpić relacji z Bogiem. Sam czyn bez miłości pozostaje pusty. Miłość bez czynu nie jest prawdziwą miłością.

 

Nabożeństwo prowadził kapelan Joannitów ks. Paweł Hause – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Jana w Kętrzynie. W liturgii uczestniczyli bp diecezji mazurskiej Rudolf Bażanowski, ks. Paweł Rzosiński - katolicki duszpasterz JDP, ewangeliccy proboszczowie Parafii w Nidzicy – ks. Roland Zagóra i Rynie – ks. Jan Neumann oraz jako lektor - Przemysław Florjanowicz-Błachut – członek Zakonu i Zarządu JDP. Modlitwy wiernych zanieśli rycerze Zakonu z Niemiec, wolontariusze JDP oraz duchowni obydwu wyznań. Zmówiono modlitwę Zakonu Joannitów. Na historycznych, zabytkowych organach towarzyszył zebranym ks. Witold Twardzik z Pasymia.

 

Po nabożeństwie odbyła się uroczysta gala, podczas której znalazło się miejsce na okolicznościowe przemówienia, podziękowania, wręczenie statuetek. W dalszej części miało miejsce uroczyste nadanie sztandaru ufundowanego na jubileusz 10 – lecia istnienia JDP przez Komitet  Honorowy Fundatorów Sztandaru pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa. Przemówienie wygłosił Prezes JDP ks. Grzegorz Giemza, przybliżając historie joannitów na ziemiach polskich, oraz ideę pomocy, którą stowarzyszenie rozwijało w ramach swej 10 – letniej już działalności. W imieniu Zakonu Joannitów i jego Mistrza – księcia Oskara von Preussen, uroczyste przemówienie wygłosił Friedrich Adolph Freiherr von Dellingshausen, długoletni członek Zarządu JDP. Pozdrowienia w imieniu Komentatora Komandorii Baliwatu, obejmującej organizacyjnie subkomandorię Zakonu w Polsce – dra Herberta von Bose, przekazał Przemysław Florjanowicz-Błachut. Z kolei pozdrowienia w imieniu niemieckiej Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. przekazał dr n. med. Wolfgang Pellnitz - członek Zarządu Oddziału Berlińskiego JUH. Głos zabrał również Damian Kardymowicz - przewodniczący Zarządu JDP, a następnie przedstawiciele lokalnych władz i samorządów oraz służb mundurowych z terenu Warmii i Mazur. Zwrócono uwagę na aktywną działalność joannitów we współpracy z CME w ramach KEA, oraz ekumeniczny wymiar wolontariatu joannickiego skupiającego ewangelików ze Śląska oraz głównie katolików z Ziemi Lubuskiej, Pomorza, Warmii i Mazur.

 

Napłynęły liczne listy gratulacyjne, wyrażające podziękowania za służbę ratowniczą i wypadkową, propagowanie udzielania pierwszej pomocy, organizowanie kursów ratownictwa medycznego. Na zakończenie uroczystości bp Jerzy Samiec w asyście kapelanów joannitów dokonał uroczystego ekumenicznego poświęcenia sztandaru JDP. Po czym zebrani mogli skosztować specjalnie przygotowanego na tę okazję jubileuszowego tortu.

 

Obecnie stowarzyszenie JDP liczy ok. 300 członków i ok. tysiąca wolontariuszy, działających w 5 Oddziałach Regionalnych: Warmińsko-Mazurskim, Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Lubuskim i Śląskim. Należy do międzynarodowej organizacji skupiającej dzieła protestanckich Zakonów Św. Jana – Johanniter International.

 

ks. Paweł Hause