english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jubileusz Reformacji a pojednanie

Cegiełka na rzecz polsko-niemieckiego pojednania?

01.12.2015

W bieżącym roku wiele mówi się na temat pojednania polsko-niemieckiego, szczególnie w kontekście 50-lecia Memorandum Wschodniego Ewangelickiego Kościoła w Niemczech oraz listu polskich rzymskokatolickich biskupów do swoich braci w urzędzie w Niemczech. 


Jubileusz Reformacji a pojednanie

Za spektakularnymi wydarzeniami, stanowiącymi kamienie milowe w stosunkach polsko-niemieckich, stoją działania zwykłych ludzi, niewidoczne w przestrzeni publicznej, ale bez których nie zaistniałoby wzajemne zrozumienie i serdeczne relacje, które łączą nasze narody dzisiaj.
 
Ważną rolę w tym procesie pełniły osoby, pochodzenia niemieckiego, które zostały na skutek uzgodnień politycznych po II wojnie światowej, zostały wysiedlone z Polski tracąc swój dobytek i swoją „małą ojczyznę”. Wiele z tych osób poświęciło część swojego życia na budowanie mostów między Polską a Niemcami, udzielając również pomocy materialnej parafiom w Polsce.
 
Taką rolę „Budowniczego mostów” pełniło i pełni nadal Stowarzyszenie „Ostseegesellschaft, które we współpracy z Konwentem Ewangelickich Parafii Pomorza zorganizowali w dniach od 6 do 8 listopada br. w Travemunde konferencję nt. „Jubileusz Reformacji w 2017 roku. Cegiełka na rzecz polsko-niemieckiego pojednania?”.
 
Konferencja obejmowała zarówno tematy dot. jubileuszu Reformacji, jak i kwestie pojednania polsko-niemieckiego. Z perspektywy niemieckiej temat jubieluszu przedstawiła ks. dr Margot Kaessmann. Sylwetki postaci związanych z reformacją i działających na Pomorzu przybliżył ks. dr Christoph Ehricht. O wpływie Reformacji na polskie społeczeństwo mówiła Anna Wrzesińska. W kontekście pojednania dyskutowano nt. Memorandum Wschodniego oraz wizerunku Niemców i Polaków w literaturze, często bardzo stereotypowych i odzwierciedlających animozje swoich czasów. Te referaty z bardzo ciekawymi ilustracjami przedstawił pan Zbigniew Kullas, który  wraz z młodzieżą przygotował również program artystyczny nt. porozumienia.
 
Poruszającym punktem programu było wystąpienie pana Adama Malińskiego i ks.Helmuta Brauera z Luebecki nt. pojętych w Gminie Oborniki (Wielkopolska) inicjatyw społecznych na rzecz rewitalizacji starych, poniemieckich cmentarzy ewangelickich. Staraniem mieszkańców i dużym wysiłkiem usunięto chaszcze, uporządkowano tereny i postawiono pamiątkowe tablice na cmentarzach w miejscowościach: Oborniki, Owczegłowy, Rogożno i Ryczywół, gdzie nie mieszka już żaden ewangelik.
 
Niedzielne nabożeństwo w kościele Pojednania odprawił ks. bp Hans Jurgen Abromeit odpowiedzialny za kontakty z Polską z ramienia Ewangelickiego Kościoła w Niemczech. 
 
Temat konferencji zakończony był pytaniem: Czy Jubileusz Reformacji może się przyczynić do pojednania polsko-niemieckiego?
 
Jeśli będzie to okazja do poznawania naszej wspólnej historii i tego, ile nas łączyło i ciągle łączy, to na pewno tak.  
 
tekst: Anna Wrzesińska
zdjęcia: Uwe Burmester, ks. Helmut Brauer