english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jubileusz toruńskiego proboszcza

65. urodziny ks. Jerzego Molina

13.06.2014

W dniu 1 czerwca br. w parafii toruńskiej z udziałem zwierzchnika Kościoła bp Jerzego Samca oraz licznych zaproszonych gości, m.in. posła na sejm Jana K. Ardanowskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego i wiceprezydenta Torunia Ludwika Szuby oraz gości ekumenicznych świętowano 65-lecie urodzin proboszcza ks. Jerzego Molina.


Jubileusz toruńskiego proboszcza

Marszałek Piotr Całbecki wręczył ks. Jerzemu Molinowi medal „Zasłużony dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Głos zabrali także, gratulując składając życzenia, przedstawiciele władz regionu, miasta oraz parafianie. Wiele lat wspólnego działania na rzecz Torunia przypomniał prezes Wydawnictwa Adam Marszałek, który wręczył jubilatowi okolicznościowy album.
 
Ks. Jerzy Molin urodził się 2 czerwca 1949 r. w Simoradzu koło Skoczowa jako syn Jana –  założyciela i dyrektora Technikum Fotograficznego w Katowicach  i Antoniny z d. Biernackiej – kierowniczki Szkoły Podstawowej w Simoradzu. Ukończył szkołę podstawową w Wiśle, a następnie Technikum Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu.

 

W latach 1968-1973 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tam też, po obronie pracy magisterskiej na temat: Zbory ewangelickie na Śląsku Opolskim w XIX wieku z podkreśleniem ich polskości został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w dniu 26 grudnia 1973 r., czyli w Dzień Szczepana Męczennika, w kościele w Bielsku.

 

Uchwałą Konsystorza z dniem ordynacji został mianowany wikariuszem seniora diecezji pomorsko-wielkopolskiej i rozpoczął służbę w Bydgoszczy. Następnie z dniem 1 października 1975 r. został przeniesiony do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św. Szczepana w Toruniu. Po odbytym wikariacie zdał w 1979 r. drugi egzamin kościelny „pro ministerio”. W dniu 31 padziernika1980 r. został mianowany administratorem parafii w Toruniu oraz parafii w Grudziądzu. Zgromadzenie Parafialne wybrało go następnie proboszczem toruńskiej parafii. Na to stanowisko został wprowadzony 21 października1984 r.

 

W kolejnych latach pełnił ponadto różne funkcje w diecezji, m.in.: duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego, diecezjalnego wizytatora lekcji religii, radcy diecezjalnego. W 1995 r. uczestniczył czynnie w 350. rocznicy Colloquium charitativum oraz w ekumenicznym, powtórnym pochówku królewny Anny Wazówny w mauzoleum w toruńskim kościele Marii Panny. Z toruńskiej parafii, w czasie jego pracy jako duszpasterza, wywodzi się trzech ewangelickich duchownych: ks. Krzysztof Mutschmann, Marcin Liberadzki, ks. Paweł Meler.

 

Jarosław Kłaczkow

Zwiastun Ewangelicki