english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kapelani w Trójmieście

XV Konferencja Ewangelickich Kapelanów Krajów Nadbałtyckich

26.06.2014

Tegoroczna Konferencja Ewangelickich Kapelanów Krajów Nadbałtyckich pod hasłem „Zabliźnianie ran” odbyła się w Trójmieście w dniach 2-5 czerwca. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe gościło na Wybrzeżu blisko czterdziestu zagranicznych kapelanów.


Kapelani w Trójmieście

Konferencja Ewangelickich Kapelanów Krajów Nadbałtyckich odbywa się co roku od piętnastu lat w innym kraju wybrzeża Bałtyku. Organizatorem tegorocznej konferencji było polskie duszpasterstwo wojskowe. Na konferencję do Trójmiasta przybyli delegaci z Niemiec, Finlandii, Szwecji i Estonii.

 

Konferencja rozpoczęła się uroczystym nabożeństwem w kościele ewangelicko-augsburskim w Sopocie. Zebranych gości powitał gospodarz pomorskiej parafii, ks. bp. prof. Marcin Hintz. Liturgię odprawili wspólnie polscy i zagraniczni kapelani. Kazanie wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy – ks. płk Mirosław Wola, który za podstawę rozważania wybrał fragment Ewangelii wg Mateusza (Mt 9:6).

 

Drugi dzień konferencji poświęcony był sesji naukowej w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją przygotowaną przez ks. mjr. Tadeusza Jelinka mającą na celu przedstawienie zagranicznym gościom celów i działań polskiego duszpasterstwa w Wojsku Polskim.

 

Program przewidywał także seminarium przygotowane przez AMW na temat niebezpieczeństw podłoża Morza Bałtyckiego związanych ze składowaniem na nim odpadów chemicznych, zajęcia z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej poprowadzone przez psycholożkę z Wojsk Specjalnych oraz warsztaty z dogoterapii skierowane do kombatantów misji zagranicznych (Fundacja Szarik). Popołudniu kapelanów oprowadził po AMW Rektor-Komendant kadm. dr inż. Czesław Dyrcz, zapoznając duchownych z obszarami działalności uczelni.

 
Następnie uczestnicy konferencji udali się na cmentarz Marynarki Wojennej, aby oddać tam hołd poległym marynarzom. Odczytano stosowny tekst biblijny, odegrano utwór „Cisza” i uczczono ich pamięć chwilą cichej modlitwy.

 

W trzeci dzień konferencji, który przypadał na dzień 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce, zagraniczni kapelani mieli okazję zapoznać się z historią Trójmiasta i regionu. Wycieczkę po Gdańsku rozpoczęli od zwiedzania placu Solidarności znanego z początku ruchu NSZZ Solidarność i miejsca protestów sierpnia 1980 r. Po południu odbył się rejs okrętem OPR Arctowski, w trakcie którego kapelani mogli obserwować polskich marynarzy przy wykonywaniu ćwiczeń rutynowych.

 

Konferencja zakończyła się 4 czerwca wieczorem uroczystą kolacją, w której udział wzięli reprezentanci Marynarki Wojennej i Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. W trakcie kolacji ks. bp. płk Mirosław Wola przypomniał, że 2014 rok jest specjalnym rokiem dla polskiego duszpasterstwa, ponieważ obchodzimy w nim 95. rocznicę powołania przez marszałka Józefa Piłsudskiego pierwszych struktur Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Wojsku Polskim. „Ten jubileusz pragniemy uczcić specjalną publikacją o tradycjach i współczesności EDW”, podkreślił biskup Wola. Więcej informacji na temat zapowiedzianej publikacji ukaże się już niebawem na stronie duszpasterstwa.

 

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe kieruje podziękowania i wyrazy wdzięczności do wszystkich jednostek polskich Sił Zbrojnych oraz do odpowiednich organów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP za okazaną życzliwość i wsparcie w zorganizowaniu XV Konferencji Ewangelickich Kapelanów Krajów Nadbałtyckich.

 

Organizatorami przyszłorocznej konferencji, która odbędzie się w sierpniu 2015 r. w Turku będzie duszpasterstwo fińskie.