english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kobiety o ekumenii

Możliwości i zagrożenia ekumenizmu w ocenie kobiet

15.05.2014

O codziennych doświadczeniach ekumenii, obawach i korzyściach z nią związanych rozmawiały uczestniczki konsultacji ekumenicznych zorganizowanych przez Komisję Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej.


Kobiety o ekumenii

Po raz pierwszy Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej zorganizowała w Warszawie (10 maja) konsultacje ekumeniczne, na których spotkały się kobiety różnych wyznań i z różnych środowisk.
 
- Pomysł konsultacji pojawił się w naszej Komisji rok temu na jednym ze spotkań, kiedy jako przedstawicielki z siedmiu Kościołów rozmawiałyśmy na temat celu działania Komisji i szukałyśmy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób możemy pomagać i służyć kobietom w Kościele. Postanowiłyśmy zaprosić inne kobiety i razem z nimi przyjrzeć się sytuacji kobiet w kontekście ekuemnicznym. To był dla nas ważny impuls – powiedziała Bożena Giemza, przewodnicząca Komisji.
 
Kobiety z Kościoła prawosławnego przywitały nas słowami: „Chrystus zmartwychwstał! Zaiste Zmartwychwstał!”, którym witają się wierni Kościoła prawosławnego w czasie po Wielkanocy. Wspólnie też zaśpiewałyśmy troparion zmartwychwstania.
 
Nasze konsultacje moderował ks. Grzegorz Giemza, superwizor Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Dzięki jego pomocy i sposobie, w jaki nas poprowadził, udało nam się w otwartej atmosferze podzielić osobistym stosunkiem do ekumenii, jej codziennym doświadczaniem oraz obawami z nią związanymi. Porozmawiałyśmy o mocnych i słabych stronach ekumenizmu oraz o zagrożeniach i możliwościach jakie widzimy przed sobą.
 
Były to pierwsze konsultacje Komisji Kobiet tej kadencji, ale już teraz wiemy, że nie będą ostatnie. Wysłuchałyśmy też sugestii, że Komisja będzie mile widziana na konferencjach kobiet różnych wyznań.
 
Matylda Winnicka
 

***

 
Dziękujemy wszystkim paniom, które przyjęły nasze zaproszenie, podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami i odczuciami, i dały nam impuls do dalszego działania ekumenicznego.
 

Komisja Kobiet PRE