english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kolejny ewangelicki dom wsparcia

Poświęcenie PŚDS w Białej Piskiej

11.05.2015

Uroczyste poświęcenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej.


Kolejny ewangelicki dom wsparcia

W dniu 9 maja 2015 r. został poświęcony Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.

Uroczystości związane z poświęceniem nowego ośrodka wsparcia rozpoczęły się o godz. 11:00 w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Piskiej (PŚDS w Białej Piskiej). Wszystkich zgromadzonych powitał ks. Marcin Pysz - Prezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu. Poświęcenia Słowem Bożym oraz modlitwą dokonali bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP oraz bp Rudolf Bażanowski - zwierzchnik Diecezji Mazurskiej.

PŚDS w Białej Piskiej powstał w 2015 r. dzięki dotacji na utworzenie z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W drodze konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Piszu ES Betel otrzymało 550.000,00 zł na realizację zadania utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej. Został utworzony ośrodek na 50 osób, w tym planowane jest uruchomienie 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera. Na dzień dzisiejszy Urząd Wojewódzki uruchomił 20 miejsc terapeutycznych. Kierownikiem PŚDS w Białej Piskiej została powołana Agnieszka Kosakowska. Zarząd powołując kierownika przede wszystkim wziął pod uwagę jej długoletnie doświadczenie w kierowaniu ŚDS w Piszu. Ośrodek rozpoczął swoją działalność od 1 marca 2015 r.

W uroczystości wzięło udział wielu gości: Urszula Pasławska - poseł, Marek Konopka - senator, Wioletta Śląska-Zyśk - wicemarszałek, Andrzej Nowicki - starosta piski, Wojciech Stępniak - burmistrz Białej Piskiej, Marek Grabowski - przewodniczący Rady Miasta w Białej Piskiej, Wanda Falk - dyrektor generalna Diakonii Polskiej, Wanda Wróblewska - kurator Diecezji Mazurskiej, ks. Roland Zagóra - dyrektor Diakonii Mazurskiej, ks. Paweł Hause - proboszcz parafii w Kętrzynie, ks. Jan Neumann - proboszcz parafii w Rynie, Marcin Kamiński - dyrektor PUP w Piszu, Magdalena Kleczkowska - dyrektor PCPR w Piszu, Barbara Galak - dyrektor MGOPS w Białej Piskiej, Jacek Bućko - dyrektor Domu Kultury w Białej Piskiej, Irena Kościuszkiewicz - lekarz psychiatra, Agnieszka Kosakowska - kierownik PŚDS w Białej Piskiej, Magdalena Masłowska - kierownik ŚDS w Piszu, Danuta Brdęk - kierownik ŚDS w Ukcie, Krystian Machaj - firma Kryst-Bud, Halina Gotowicz - firma Markann w Piszu, Rada Nadzorcza - Ewa Olchowy, Stanisława Kapteina, Dariusz Vogel oraz uczestnicy terapii zajęciowej z PŚDS w Białej Piskiej wraz z rodzinami.

 

***
 


W imieniu Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy dopomogli w tworzeniu PŚDS w Białej Piskiej, w szczególności staroście piskiemu Andrzejowi Nowickiemu oraz burmistrzowi Białej Piskiej Wojciechowi Stępniakowi. Szczególne podziękowania należą się Agnieszce Kosakowskiej, kierownikowi PŚDS w Białej Piskiej za zaangażowanie i wkład pracy w uruchomienie ośrodka oraz za przygotowanie wraz z uczestnikami terapii uroczystości poświęcenia. Dziękuję również rodzinom naszych podopiecznych za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Więcej informacji: www.pisz.luteranie.pl, www.esbetel.pl