english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kolejny raz w Warcinie

Relacja z Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

11.03.2016

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Warcinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła.  Sesja miała miejsce na terenie Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego. 


Kolejny raz w Warcinie

Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od modlitwy, którą poprowadził ks. Dawid Mendrok w zabytkowym, XVII-wiecznym kościele, przeniesionym z Ciecholubia i odrestaurowanym w Warcinie za sprawą zmarłego kuratora Diecezji śp. Piotra Mańki. Kolejny już Synod w tym miejscu był swoistym hołdem złożonym byłemu dyrektorowi Technikum Leśnego w Warcinie, a przede wszystkim oddanemu w służbie działaczowi na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. To właśnie m.in. jemu poświęcona była wieczorna sesja i wspomnienie, którego dokonał proboszcz słupskiej parafii, ks. Wojciech Froehlich. Społeczność diecezjalna uczciła również pamięć śp. Piotra Mańki składając kwiaty pod tablicą z jego nazwiskiem po sobotnim nabożeństwie.


Po wieczornej piątkowej modlitwie zaplanowano również sesję zatytułowaną "Moja wizja Kościoła", podczas której zarówno duchowni jak i świeccy synodałowie wygłosili swoje refleksje w tym temacie. Przemyśleniami podzielili się ks. Karol Niedoba, ks. Waldemar Gabryś, dr Małgorzata Grzywacz oraz Jan Wild. Refleksje referentów na temat Kościoła dotyczyły przede wszystkim ich własnych doświadczeń i obrazu Kościoła jaki mają autorzy, który ukształtował się na podstawie wspominanych doświadczeń. Z tego powodu przedstawione wizje Kościoła nieco różniły się, ale jego funkcja i rola w życiu pozostawała ta sama. Dla wszystkich bowiem Kościół stanowił istotny element w życiu i codziennym doświadczaniu Boga – co zostało wyraźnie zaakcentowane przez prelegentów. Po wygłoszonych referatach odbyła się krótka dyskusja na forum.

 

Drugi dzień sesji Synodu DPW rozpoczął się w sobotni poranek od nabożeństwa spowiednio-komunijnego, które wspólnie poprowadzili ks. bp Marcin Hintz oraz ks. radca Janusz Staszczak. Słowem Bożym podzielił się z zebranymi biskup diecezji, wygłaszając kazanie, którego podstawę stanowił fragment z 2 Listu do Koryntian wyznaczony na 4. Niedzielę Pasyjną Laetare. Duchowny radca diecezji poprowadził natomiast liturgię i spowiedź.

 

Po nabożeństwie rozpoczęły się właściwe obrady. Jako iż wiosenna sesja Synodu ma charakter sprawozdawczy, synodałowie wysłuchali najpierw sprawozdań duszpasterzy diecezjalnych. Ze swojej służby oraz z działalności relacje kolejno zdawali: dotychczasowy Duszpasterz Młodzieżowy – ks. Waldemar Wunsz, kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – ks. kmdr por. Marcin Pilch, Duszpasterz Ewangelizacyjno-Misyjny oraz Motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, a sprawozdanie Dyrektora Diakonii Diecezjalnej– ks. Wojciecha Froehlicha – odczytała kurator diecezji.
Od lutego 2016 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży - ks. Waldemara Wunsza zastąpił w tej służbie wikariusz grudziądzkiej parafii – ks. Karol Niedoba, który zabrał również głos przedstawiając synodałom swoją wizję pracy z młodzieżą. Zwierzchnik diecezji podziękował ks. Wunszowi za pełnioną służbę i życzył jego następcy wielu sukcesów i Bożego błogosławieństwa w niełatwej pracy na terenie diaspory.

 

Po przyjęciu sprawozdań duszpasterzy przez synod i przerwie, relację ze swojej działalności zdała Rada Diecezjalna. Najpierw słowo wygłosiła kurator diecezji Izabela Główka-Sokołowska oraz duchowny radca diecezji, ks. Janusz Staszczak, a następnie swoje sprawozdanie za rok 2015 przedstawił biskup diecezji. Bp M. Hintz mówił o wielu ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w diecezji i w przestrzeni całego Kościoła w roku 2015. Zwierzchnik diecezji wymienił w tym punkcie m.in. organizację konferencji naukowej Życie i dzieło mistrza Jana Husa w 600. rocznicę męczeńskiej śmierci w Gdańsku, a także międzynarodową konferencję teologiczno-naukową Na drodze pojednania, upamiętniającą 50-lecie wydania Memorandum Wschodniego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, zorganizowaną w Centrum Luterańskim w Warszawie – jako dwie najważniejsze inicjatywy zrealizowane w minionym roku.

 

Zwierzchnik DPW poinformował również synodałów o stanie przygotowań do obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji w 2017 i planowanymi w związku z tym wydarzeniami. Centralne obchody w diecezji odbędą się w Gdańsku, a lokalnie będą skoncentrowane w trzech ośrodkach: w Toruniu, Poznaniu i w Koszalinie.

 

Po przyjęciu sprawozdania Rady Diecezjalnej i Biskupa Diecezji za rok 2015, Synod zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym, które przedstawiła radca diecezji Dorota Mielczarek oraz z protokołem z posiedzenia Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i na wniosek tejże udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej. Następnie omówiono i odpowiednią uchwałą przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2016. Na zakończenie był czas na tzw. wolne wnioski.

 
Obrady zakończył bp Marcin Hintz modlitwą i udzielił zebranym błogosławieństwa.

 

Relacja: ks. Marcin Rayss, ks. Karol Niedoba
Foto: ks. Dawid Mendrok