english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konferencja 500 lat Reformacji

Cykl spotkań o Reformacji na UKSW

26.02.2016

2 marca 2016, w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się konferencja naukowa "500 let Reformacji - Pierwsze Stulecie Reformacji".


Konferencja 500 lat Reformacji

Koło Naukowe Religiologów UKSW serdecznie zaprasza na konferencję naukową , która odbędzie się 2 marca 2016 r. o godz. 11:00 na Kampusie Dewajtis w s. 116. Honorowy patronat nad konferencją objęli: ks. prof. dr. hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW oraz ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

PROGRAM KONFERENCJI:

11.00-11.30 Rozpoczęcie konferencji

  • Słowo wstępne Honorowego Gospodarza konferencji
    Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW
  • Słowo wstępne Honorowego Patrona konferencji ks. bp. Jerzego Samca

11 :30 – 12:30 Marcin Luter – reformator, przywódca, wizjoner

  • ks. dr Dariusz Chwastek (ChAT)
  • ks. dr hab. prof. UKSW Józef Łupiński (UKSW)

12:30-12:40 Przerwa

12:40-13:40 XVI-wieczne chrześcijaństwo w poszukiwaniu tożsamości: Soborowa odnowa Trydentu i kształtowanie się fundamentów luterańskich

  • dr Jerzy Sojka (ChAT)
  • ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW)

13:40-13:50 Przerwa

13:50-14:50 Reforma i Reformacja – prądy odnowy Kościoła na przełomie XV i XVI wieku

  • dr Łukasz Barański
  • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk (UKSW)

14:50-15:00 Przerwa

15:00-16:00 Panel dyskusyjny