english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konferencja Europaforum w Hanau

Migracja zarobkowa i eurosieroctwo

08.05.2018

W sobotę 05 maja 2018 r. w siedzibie Martin-Luther-Stiftung w Hanau (Hesja/Niemcy) odbyła się konferencja „Europaforum” zorganizowana przez Kościół Ewangelicki Hesji Nassau, Kościół Ewangelicki Kurhessen-Waldeck oraz Praca Wśród Kobiet Dzieła Gustawa Adolfa (Frauenarbeit im Gustav-Adolf-Werk).


Konferencja Europaforum w Hanau

Konferencja, nosząca prowokujący tytuł „Sprowadzimy sobie Polkę! - migracja zarobkowa i eurosieroctwo” dotyczyła tematu migracji zarobkowej do Niemiec i wszelkich problemów społecznych z nią związanych, zarówno w Niemczech, jak i w krajach wschodniej Europy.

W czasie konferencji swoje referaty wygłosiły Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gina Aguila, doradczyni społeczna zajmująca się sprawami  migracji z Europy Środkowej i Wschodniej przy centrum Frauenrecht ist Menschenrecht we Frankfurcie nad Menem.

Dyrektor Wanda Falk w swoim referacie przedstawiła zarys sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski, uwzględniając takie dane, jak stopień bezrobocia, koszty utrzymania, dochody, czy koszty opieki medycznej, porównując je z danymi z Niemiec.

Następnie zwróciła uwagę na główne wyzwania stojące przed organizacjami pomocowymi w Polsce, w tym, przede wszystkim przed Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, które stawia przed nimi migracja zarobkowa do Europy Zachodniej. Dyrektor Falk ukazała również działania podejmowane przez Diakonię Polską (także we współpracy z niemieckimi organizacjami diakonijnymi) w tym zakresie. Działania te mają na celu pomoc osobom, które ucierpiały z powodu wyjazdu ich bliskich za granicę oraz tym, które w wyniku nieuczciwych kontraktów zostały przez pracodawców narażone na szkody.

Gina Aguila przedstawiła zarys działalności frankfurckiego centrum Frauenrecht ist Menschenrecht. Omówiła w jaki sposób organizacja ta zajmuje się pomocą przybywającym do Niemiec migrantkom z Europy Wschodniej. W sposób szczególny podkreślała zaangażowanie centrum w przeciwdziałanie łamaniu prawa pracy oraz przemocy wobec kobiet.

Moderatorami spotkania były pastor Brigit Hamrich, referentka Zentrum Oekumene do spraw kontaktów w Europie i USA oraz Inge Rühl, przewodnicząca Pracy Wśród Kobiet Dzieła Gustawa Adolfa -

Szczególnie istotnym tematem poruszanym przez obie prelegentki była kwestia kobiet, przyjeżdżających do Niemiec w ramach okresowej pracy polegającej na opiece nad seniorami. Osoby podejmujące taką pracę, bardzo często padają ofiarami nieuczciwych pracodawców, którzy nie gwarantują odpowiednich, zgodnych z niemieckim prawem, warunków pracy.

tekst i zdjęcia: Filip Lipiński