english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konferencja kobiet w Skoczowie

Diecezjalna Konferencja Delegatek Kół Pań Diecezji Cieszyńskiej

28.04.2013

27 kwietnia 2013 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie odbyła się Diecezjalna Konferencja Delegatek Kół Pań Diecezji Cieszyńskiej.


Konferencja kobiet w Skoczowie

Konferencja zgromadziła prawie 40 osób z następujących miejscowości (w kolejności alfabetycznej): z Brennej-Górek, Cieszyna, Drogomyśla, Dzięgielowa, Goleszowa, Godziszowa, Jasienicy, Jaworza, Simoradza, Skoczowa, Ustronia, Wisły-Głębiec. W konferencji uczestniczyła również trzyosobowa delegacja Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania z Czeskiego Cieszyna z pastor Zdeną Pastuszkovą na czele.

 

Temat spotkania: O dzielności w przeciwnościach – skupił uwagę słuchaczek na  drogach życia diakonis i losie Diakonatu. Konferencję rozpoczęła s. Wanda Wieczorek rozważaniem Słowa Bożego o wiecznym przymierzu, które zawarł Bóg ze swym ludem (Iz 55,3).

 

Jak powiedział Henri J.M. Nouwen: Przeciwności, a nawet nieszczęście mogą wywierać decydujący wpływ na życie człowieka i tak nim pokierować, że podejmie najważniejszą dla siebie decyzję. W kontekście tej myśli - o losach  sióstr i ich odwadze, jak również przeciwnościach, z którymi zetknęły się -  mówiły:

- Władysława Magiera – o Siostrze Starszej, jak nazywano pierwszą przełożoną Diakonatu Eben-Ezer, s. Annę Klimszę;

- Elżbieta Cieślar – o . s. Jadwidze Kunert – duchowej przewodniczce wielu;

- A. Błahut-Kowalczyk – o Matce Przełożonej, s. Danucie Gerke; która przeprowadziła Diakonat przez trudne lata powojenne do 1981 r.

- s. Lidia Gottschalk – o współczesnych trudnościach i realiach  Diakonatu.

 

Drugą część spotkania prowadzoną przez Annę Wantulok wypełniły: wspólne zdjęcie uczestniczek konferencji, wymiana doświadczeń z poszczególnych kół i śpiew. Modlitwę na zakończenie zmówiła diakon Karina Chwastek-Kamieniorz, a zebranym pobłogosławiła s. Lidia Gottschalk.

  

abk aw