english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konferencja w Krzyżowej

Zaufania - odpowiedzialność - przyszłość

21.02.2013

W dniach od 13 do 17 lutego 2013 roku odbyła się Druga Europejska Konferencja w Krzyżowej. Temat Konferencji brzmiał: Zaufanie - Odpowiedzialność - Przyszłość. Społeczne i polityczne perspektywy duszpasterstwa.  


Konferencja w Krzyżowej

W konferencji wzięli udział uczestnicy z Ukrainy, Finlandii, Rumunii, Węgier, Holandii, Niemiec i Polski.
 
Tematykę konferencji przedstawili referenci w wykładach. O Zaufaniu mówił dr Jenö Kiss, teolog praktyczny na Protestancko-Teologicznym Instytucie w Cluj-Napoca w Rumunii. Temat Odpowiedzialności poruszył ks. dr Adrian Korczago, a w zagadnienia Przyszłości wprowadził uczestników  ks. Helmut Weiß, przewodniczący SIPCC.

Pracowano również w grupach reflektujących sytuację życiową ludzi w ich społecznym kontekście.  

W ramach Forum Inicjatywy zaprezentowane zostały przykłady podejmowania społecznej odpowiedzialności przez różne organizacje europejskie: Fundację Krzyżowa, Grupę Pedagogów Ulicy „Uno”, SIPCC oraz Gyökössy-Institut z Rumunii.

Na zakończenie Konferencji uczestnicy wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie w ewangelickim Kościele Pokoju w Świdnicy.

Organizatorami konferencji byli:SIPCC (Gesellschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung e.V. – Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling) – Düsseldorf, oraz Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, przy współpracy: Instytutu Duszpasterstwa Uniwersytetu Károla Gáspára w Budapeszcie, Fakultetu Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, Duszpasterskiego Seminarium Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec oraz Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (TPiPP).

 

BIK

więcej zdjęć: Galeria