english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kongres Reformacyjny w Zurychu

Przypominać w trosce o przyszłość

10.10.2013

W dniach od 6 do 9 października br. odbywał się w Zurychu Międzynarodowy Kongres Reformacyjny z okazji przygotowań do jubileuszu 500-lecia Reformacji w 2017 r. W kongresie wzięło udział 240 osób z 35 krajów, a organizatorami był Szwajcarski Związek Kościołów Ewangelickich (SEK) oraz Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD).


Kongres Reformacyjny w Zurychu

Przyczynkiem do organizacji kongresu był nie tylko jubileusz reformacyjny, lecz także obchodzona w tym roku 40. rocznica podpisania Konkordii Leuenberskiej, ustanawiającej pełną wspólnotę ołtarza i ambony między Kościołami reformacyjnymi, należącymi do tradycji ewangelicko-luterańskiej, ewangelicko-reformowanej oraz ewangelicko-unijnej. W międzyczasie do wspólnoty dołączyły również Kościoły metodystyczne.

 

Kongres odbywał się pod hasłem "Przypominać w trosce o przyszłość" – Inauguracja udała się i jesteśmy na wspólnej drodze reformacyjnego jubileuszu w 2017 roku, który chcemy obchodzić jako święto wiary. Nie chodzi o granice między wyznaniami, a o Chrystusa, gdyż to On stoi w centrum naszej wiary – powiedział pastor Gottfried Locher, prezydent Rady SEK, podsumowując kilkudniowy kongres.

 

W spotkaniu, składającym się z nabożeństw, dyskusji i wystąpień znanych i cenionych teologów protestanckich, wzięli udział przedstawiciele Kościołów reformacyjnych z całego świata. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowali ks. Grzegorz Giemza i ks. Marcin Brzóska.

 

Wśród gości znalazł się również prof. Ulrich Körtner, który mówił o ekskluzywnym charakterze wiary w odniesieniu do czterech sola reformacyjnej teologii. Według wiedeńskiego teologa ewangelickiego zasady 'sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus' nie mogą być rozważane w odizolowaniu od siebie, ale warunkują się nawzajem. Prof. Körtner ostrzegł Kościoły ewangelickie przed autosekularyzacją powodowaną strachem przed mówieniem o centralnych zagadnieniach Reformacji jak łaska czy usprawiedliwienie. Do Zurychu przyjechał również ks. Olaf Fykse Tveit, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Norweski duchowny luterański przypomniał zasługi Reformacji dla globalnego ruchu ekumenicznego. Słowa pozdrowienia oraz wstępne przemówienie wygłosił abp. prof. Rowan Williams, były arcybiskup Canterbury, a obecnie profesor teologii w Collegu św. Małgorzaty w Oksfordzie, a także ks. Margot Käßmann, ambasador Dekady Lutra z ramienia EKD.

 

Uczestnicy kongresu – w tym także przedstawiciele Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie oraz Światowej Federacji Luterańskiej – zapoznali się z projektem reformacyjnym przygotowywanym w Wittenberdze na wielki jubileusz. W kolebce luterańskiej Reformacji planowana jest wystawa światowa – przez 95 dni w 95 pawilonach wystawowych będą prezentować się Kościoły z całego świata, ukazując swoją Reformację, zarówno w perspektywie historycznej, jak i dzisiejszej.

 

Podczas kongresu odbyło się wspólne nabożeństwo z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej w głównym kościele Zurychu.

 

Luter.pl

 

Zobacz również: 

Zdjęcia z Kongresu Reformacyjnego

Szczegółowe informacje nt. Kongresu wraz z referatami w formacie mp4