english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Koniec prac remontowych w Wejsunach

IV etap remontu kościoła zakończony

28.02.2015

W lutym 2015 roku zakończono kolejny etap prac remontowych w kościele ewangelickim w Wejsunach. Prace zostały dofinansowane w 85 % z Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 - 2013.


Koniec prac remontowych w Wejsunach

Od 2010 roku Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu prowadzi prace remontowe w jedynym zabytkowym kościele ewangelickim na terenie powiatu piskiego. W pierwszym etapie wymieniono poszycie dachu, w drugim etapie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz przeprowadzono remont ceglanej elewacji kościoła. Ponadto zagospodarowano ogród, wykonano nowe ogrodzenie oraz iluminację kościoła. W trzecim etapie wyremontowano organy w kościele oraz zamontowano nagłośnienie.
 
W dniu 27 lutego zakończono IV etap prac w kościele. Wykonano następujące prace: wymianie instalacji elektrycznej, montaż oznakowania dróg ewakuacyjnych, zamontowano system czujników przeciwpożarowych oraz alarm, przeprowadzono remont podłogi, malowanie całego kościoła, konserwację malarstwa ściennego prezbiterium oraz empory. Dzięki badaniom konserwatorskim udało się odtworzyć historyczny wygląd kościoła z czasów jego poświęcenia. Kościół w Wejsunach został poświęcony 27 listopada 1910 r., w czasie, gdy proboszczem w Wejsunach był ks. Rudolf Wisniewski.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Mazurskie Morze" oraz Programu Operacyjnego RYBY. Parafia otrzymała dotację 275 000,00 zł. Wkład własny udało się zebrać dzięki pomocy Kościoła Ewangelickiego w Bawarii, Stowarzyszenia Dawnych Mieszkańców Powiatu Piskiego oraz wysiłku piskich parafian. Wszystkie prace nadzorowała pani Magdalena Wiktoria Schneider - konserwator zabytków. Łączna kwota inwestycji wyniosła: 337 475,21 zł.

Kolejny V etap prac jakie są przewidziane w kościele to konserwacja i renowacja elementów drewnianych kościoła jak: ambona, ołtarz, barierki na emporze, chór, pudło organowe. Renowacja witraża, chrzcielnicy wejsuńskiej oraz chrzcielnicy z kościoła ewangelickiego w Ukcie.

Bardzo serdecznie zapraszamy do zwiedzenia kościoła ewangelickiego w Wejsunach. Od maja do października kościół będzie otwarty od pon - pt w godzinach 09:00 - 17:00. Będziemy również wdzięczni za wsparcie kolejnego V etapu remontu neogotyckiego kościoła w Wejsunach.