english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konkurs - najlepsza monografia o Reformacji

Biskup Kościoła ogłasza konkurs z okazji jubileuszu Reformacji

31.10.2015

Dla uczczenia przypadającej w 2017 roku 500. rocznicy Reformacji Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzy Samiec ogłosił 31 października 2015 r. konkurs na najlepsze monografie naukowe na temat Reformacji protestanckiej i jej spuścizny.


Konkurs - najlepsza monografia o Reformacji

Do konkursu dopuszczone będą monografie naukowe napisane w języku polskim, w tym prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, w szczególności z zakresu historii nowożytnej, historii sztuki, filologii polskiej i obcej, teologii, filozofii, pedagogiki i prawa, prezentujące stan badań nie wcześniejszy niż z roku 2012, których głównym przedmiotem są zagadnienia Reformacji protestanckiej i jej spuścizny.

 

Monografie mogą zgłaszać ich autorzy, parafie, inne osoby prawne, a także osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, jeśli wcześniej uzyskali zgodę autora pracy.

 

Prace będzie oceniać pięcioosobowa Komisja powołana przez Biskupa Kościoła. Komisja dokona wyboru pięciu najlepszych prac magisterskich i jednej monografii. Autorzy nagrodzonych prac magisterskich otrzymają nagrodę w wysokości 3000 zł, a autor monografii w wysokości 10 000 zł.

 

Konkurs trwa do 31 grudnia 2016 r., a jego wyniki zostaną podane w drugiej połowie 2017 r.

 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w Kancelarii Biskupa Kościoła.