english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konsultacje ŚFL w Helsinkach

Europejskie spotkanie regionalne ŚFL

10.10.2013

W Helsinkach odbyło się europejskie spotkanie regionalne Światowej Federacji Luterańskiej. Kościół luterański z Polski reprezentowały Iwona Baraniec oraz Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.  


Konsultacje ŚFL w Helsinkach

W dniach od 30 września do 2 października br. w stolicy Finlandii odbywało się europejskie spotkanie regionalne Światowej Federacji Luterańskiej.
 
Tematyka obrad dotyczyła kwestii, które są dzisiaj istotne dla każdego z Kościołów członkowskich trzech regionów Europy (wschodniego, zachodniego oraz krajów nordyckich). Założeniem było stworzenie płaszczyzny dyskusji i wymiany poglądów.
 
Dyskutowano nad przyjętymi ostatnio przez Radę Światowej Federacji Luterańskiej dokumentami From Conflict to communion oraz Gender Justice Policy i zastanawiano się nad możliwościami ich odbioru przez poszczególne Kościoły, omawiano stan przygotowań do jubileuszu roku 2017, odniesiono się do kwestii rozumienia sensu wspólnoty kościelnej przez europejskich luteran.
 
Uczestnicy podkreślali różnorodność kontekstów, w których żyją luteranie w każdym z krajów Europy, akcentowali istotną rolę dobrego wzajemnego poznania siebie nawzajem oraz umiejętnego korzystania ze swoich doświadczeń.
 
Za ważne dla współczesnego, zsekularyzowanego w wielu państwach społeczeństwa uznano relacje luterańsko-katolickie. Podkreślono wartość wspólnie przygotowanego dokumentu, konieczność ciągłego prowadzenia dialogu oraz korzystania z tego, co już zostało osiągnięte na drodze ekumenicznej współpracy.

 

***

 
Światowa Federacja Luterańska – utworzona w 1947 r. międzynarodowa organizacja zrzeszająca Kościoły wyznania luterańskiego z całego świata. Zrzesza obecnie 145 kościołów z 79 krajów, obejmując ponad 70 milionów wiernych. Siedziba ŚFL znajduje się w Genewie. Światowa Federacja Luterańska prowadzi dialog pomiędzy wspólnotami luterańskimi, zawiera porozumienia z innymi wyznaniami, prowadzi akcje ekumenizacyjne i misyjne.
 
Przewodniczącym Światowej Federacji Luterańskiej jest bp. Munib Younan z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej.

 

BIK