english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kościół aktywny i odpowiedzialny

O wizycie w Ewangelickim Kościele Krajowym Westfalii

20.09.2016

W dniach od 5 do 8 września br. delegacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce odwiedziła partnerski Kościół krajowy w Westfalii. 


Kościół aktywny i odpowiedzialny

W wizycie uczestniczyli: bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła, dyr. Ewa Śliwka z biura Konsystorza, Agnieszka Godfrejów - Tarnogórska, rzecznik prasowy i Anna Wrzesińska koordynator ds. kontaktów zagranicznych Kościoła. 
 
Program pobytu był wyjątkowo intensywny i umożliwiał poznanie różnych obszarów pracy Kościoła ewangelickiego w Westfalii. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się działalnością doradztwa parafialnego., które oferuje wsparcie parafiom w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Parafie same zgłaszają się jeśli potrzebują porady, wcześniej decyzje podejmuje rada parafialna. Doradztwo ma charakter poufny, jest nakierowane na mocne strony danej grupy, pracownicy nie koncentrują się na drążeniu danego problemu, ale starają się patrzeć w przyszłość i z tą myślą szukać nowych rozwiązań. 
 
Ważnym elementem działań Kościoła w Westfalii jest edukacja, która odbywa się na wielu płaszczyznach. Warsztat Biblia to projekt, który rozwija wiedzę na temat Biblii, a pomocą w dyskusji, analizie, stawianiu pytań jest wystawa biblijna. Wystawa pokazuje, że otwierając Pismo Święte wkracza się w nową rzeczywistość, ale też odnajduje się zaproszenie i pytanie co Biblia ma wspólnego z człowiekiem oraz jego życiem. Pytanie o praktyczny wymiar przesłania chrześcijańskiego pojawia się przy okazji takich kwestii jak ochrona klimatu, sprawiedliwy handel czy też zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących. Kościół Westfalii angażuje się w akcje promujące zrównoważony rozwój społeczeństwa, odpowiedzialność za stworzenie, ekologię i pomoc krajom najuboższym. Podkreśla się przy tym znaczenie indywidualnego zaangażowania poszczególnych ludzi i całych parafii. 
 
Człowiek uczy się przez całe życie – to powiedzenie przyświeca programom edukacyjnym, które pozwalają się dokształcać osobom pracującym w Kościele przez cały czas. W procesie tym mają możliwość ewaluacji własnych działań, poprawiania błędów, szukania nowych przestrzeni, w któych chcieliby się rozwijać. Kościół Westfalii kładzie duży nacisk na służbę świeckich w Kościele dlatego tak ważne stają się kursy dla predykantów, którzy mogą po ich zakończeniu odprawiać nabożeństwa, nie mają jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii. Ich służba w dużej mierze opiera się na wolontariacie. 
 
Praca z młodzieżą opiera się nie tylko na kontaktach parafialnych, ale rozbudowana jest o współpracę z innymi organizacjami młodzieżowymi. Młodzież inspiruje się do tego, by wspólnie spędzała czas i angażowała się w wolontariat w domach opieki i parafiach. Nie unika się trudnych tematów, aktualnie Kościół prowadzi kampanię edukacyjną dotyczącą przemocy seksualnej. Kościół Westfalii to Kościół obecny w mediach, który prezentuje swoje stanowisko przez przedstawicieli, jeśli zachodzi taka potrzeba. W kontekście jubileuszu 500 lat Reformacji koncentruje się nie tyle na przeszłości, co teraźniejszości. Jubileusz Reformacji jest więc okazją do ukazania co dla ewangelików jest najistotniejsze i do przełożenia na język współczesny refomacyjnego przesłania o zbawieniu.
 
W ramach wizyty w Westfalii odbyły się też spotkania z Prezes Kościoła ks. Anette Kurschuss odpowiedzialną od 2015 roku za kontakty z Polską z ramienia Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec, OKR Ulrichem Moellerem oraz Wiceprezydentem Kościoła ks. Albertem Henzem. Wizyta miała na celu poznanie specyfiki Kościoła partnerskiego i zintensyfikowanie wzajemnej współpracy.