english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kościół, służba i Eucharystia

Rzymskokatolicko-luterański dokument z USA

24.08.2016

Generalne Zgromadzenie (synod) Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce (ELCA) przyjęło zdecydowaną większością głosów (931:9) rzymskokatolicko-luterański dokument „Deklaracja w drodze”, podejmujący najistotniejsze problemy teologiczne w bilateralnym dialogu. Luterańsko-rzymskokatolicki dialog w USA to najstarszy oficjalny dialog teologiczny na poziomie lokalnym prowadzony już od 1965 roku. 


Kościół, służba i Eucharystia

Komentując głosowanie bp Elisabeth Eaton, zwierzchniczka ELCA powiedziała: "Ta deklaracja pomaga jeszcze bardziej zrozumieć naszą jedność w Chrystusie z naszymi katolickimi partnerami, ale dodaje nam również otuchy w naszym zobowiązaniu do jedność ze wszystkimi chrześcijanami".

W skład grupy roboczej przygotowującej dokument weszło po czterech teologów rzymskokatolickich i luterańskich i dodatkowo dwóch sekretarzy zespołu. Współprzewodniczącymi grupy byli ks. Mark S. Hanson, były biskup ELCA, oraz bp Denis J. Madden, biskup pomocniczy rzymskokatolickiej archidiecezji Baltimore.

DotW składa się z wprowadzenia (Introduction), Stanowiska ws. osiągniętych Porozumień (Statement of Agreements), po których następują kolejne części „Porozumienia w luterańsko-rzymskokatolickich dialogach – wypracowane i udokumentowane” (Agreements in the Lutheran/Roman Catholic Dialogues – Elaborated and Documented) oraz „Pozostające różnice i rozważania zmierzające do pojednania” (Remaining Differences and Reconciling Considerations). Całość wieńczą wnioski i rekomendacje.

DotW stanowi podsumowanie i rozwinięcie dotychczasowego dialogu z konkretnymi propozycjami działań – zgodnie z intencją autorów, DotW jest przeznaczony nie tylko dla teologów, ale i dla parafii rzymskokatolickich i ewangelicko-luterańskich w USA celem nawiązania głębszych relacji (mowa jest nawet o przymierzu, ang. convenant) m.in. poprzez modlitwy we wzajemnej intencji oraz zakładanie grup studyjnych dokumentu.

Tekst DotW w języku angielskim dostępny jest na stronie ELCA.
Z częścią dokumentu w języku polskim można zapoznać się na stronie luter2017.pl

źródło: luter2017.pl
zdjęcia: elca.org