english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kościół żyje Ewangelią

Życzenia Biskupa Kościoła na Święto Reformacji

30.10.2015

Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec przekazuje życzenia na Święto Reformacji.


Kościół żyje Ewangelią

Drogie Siostry i Bracia

 

Kościół powołany do głoszenia Ewangelii jest sprawą nas wszystkich. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby podnieść świat z gruzów grzechu. Krzyż i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa były przerwaniem zaklętego kręgu bezsilności i niemocy, zdarciem maski pozornej siły człowieka, aby wyzwolony ze swoich złudzeń mógł prawdziwie służyć Bogu i bliźniemu.

 

Reformacja była dziełem odnowy i przypomniała, że wszyscy jesteśmy jednakowo odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii, nawet jeśli tylko niektórzy z nas zostali poprzez ordynację powołani do publicznej służby. To w Chrzcie Świętym łaskawy Bóg uzdolnił nas do służby, do której sami z siebie nie bylibyśmy zdolni. Jednym z największych osiągnięć Reformacji było głębokie i wielowymiarowe zrozumienie prawd biblijnych, w tym odpowiedzialności każdego chrześcijanina za Ewangelię.

 

Matki i Ojcowie naszej wiary nie rezygnując ze wspólnotowego myślenia podkreślali osobisty wymiar przeżywania spotkania z Chrystusem. I na odwrót: nie rezygnując z indywidualnego doświadczenia wiary podkreślali znaczenie wspólnoty gromadzącej się wokół Słowa i Sakramentów. Refleksja ta zanurzona jest w jednej z podstawowych prawd Ewangelii, które stały się siłą napędową Reformacji: nie my i nie nasze zasługi, nawet nie nasza wiara rozumiana jako produkt wysiłków i starań, ale jedynie Chrystus jest lekarzem naszych dusz, jest naszym Odkupieniem i nadzieją dla całego znękanego świata. Czyż nie jest to powód do radości i wielkiego dziękczynienia na nieco ponad 700 dni przed wielkim jubileuszem 500-lecia Reformacji, ale też każdego dnia?

 

Siostry i Bracia, kiedy jako Kościół Jezusa Chrystusa będziemy się gromadzić na naszych nabożeństwach reformacyjnych pamiętajmy, że nie spotykamy się, aby opowiadać sobie sentymentalne historie sprzed 500 lat. Nie legendami i baśniami żyje Kościół, a żywą Ewangelią, którą wciąż na nowo mamy przywilej odkrywać. Reformacja nie jest szlachetnym pomnikiem, aczkolwiek wiele pomników historii, kultury i teologii wystawiła (nie zawsze chlubnych), ale Reformacja jest zobowiązaniem i powołaniem nas wszystkich.

 

Życzę Wam, aby Święto Reformacji było ponownym przylgnięciem do Chrystusa, ponownym odkryciem miłosiernego Boga, panoramicznym wręcz spojrzeniem na Jego wierność i łaskawość. Niech Święto Reformacji będzie Świętem Chrystusa, na którego przyjście oczekujemy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

 

Błogosławionego Święta Reformacji

 

Ks. Jerzy Samiec

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP