english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kościoły a umowa klimatyczna zawarta w Paryżu

Zaangażowanie Kościołów podczas COP 21

16.12.2015

W obradach szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych (COP 21), odbywającego się w dniach od 30 listopada do 12 grudnia 2015 r. w Paryżu, uczestniczyło (aktywnie bądź w charakterze obserwatora) wiele światowych i europejskich organizacji ekumenicznych takich jak: Światowa Federacja Luterańska, Światowa Rada Kościołów, ACT Alliance (organizacja charytatywna zrzeszająca 137 Kościołów działająca na rzecz najbiedniejszych i wykluczonych) oraz Konferencja Kościołów Europejskich.


Kościoły a umowa klimatyczna zawarta w Paryżu

Kościoły apelowały o odpowiedzialność i solidarność w kwestiach ochrony klimatu. W sobotę 28 listopada br., zwierzchnicy Kościołów i organizacji religijnych (rzymscy katolicy, ewangelicy, prawosławni, żydzi, muzułmanie, buddyści) zebrali się w Paryżu, by modlić się o sukces szczytu klimatycznego. W tym dniu, arcybiskup Kapstadtu Thabo Magkoba (anglikański arcybiskup, ambasador ds. klimatu ACT Alliance) w paryskim Kościele St. Denise wręczył Christine Figueres, prowadzącej Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, listę z zebranymi 1 780 528 podpisami pod petycją ACT Alliance. 
 
Skierowana do ONZ petycja była wezwaniem do zdecydowanych działań w celu zatrzymania zmian klimatycznych i utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu do ery przedindustrialnej. Sygnatariusze zachęcali także w dokumencie do zwiększenia finansowania ze środków publicznych dla najbiedniejszych krajów, aby mogły one dostosować się do zmian klimatu. Petycja kończyła się wersetem z Księgi Przypowieści Salomona: 31, 8-9 „ Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych! Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość”.

Podpisy zostały zebrane podczas zainaugurowanej przez Światową Radę Kościołów w 2013 roku w Busan Ekumenicznej Pielgrzymki Pokoju, podczas której 7 000 osób wędrowało przez Europę i wskazywało na konieczność zaangażowania się na rzecz klimatu oraz podkreślało znaczenie szczytu klimatycznego w Paryżu. 
 
W dniu 3 grudnia w katedrze Notre–Dame odbyło się ekumeniczne nabożeństwo na rzecz ochrony stworzenia przygotowane przez Chrześcijańską Radę Kościołów we Francji, na którym metropolita Francji Emanuel odczytał kazanie patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I. Nabożeństwo zgromadziło setki osób świeckich i duchownych, różnych wyznań i religii.
(bezpośrednia transmisja nabożeństwa)
 
Zwierzchnicy organizacji ekumenicznych i religijnych, przyjęli rezolucję klimatyczną z dużym entuzjazmem. Ks. dr Olav Fykse Tveit, po ogłoszeniu rezolucji napisał na Twitterze: „ Paryska umowa klimatyczna jest rzeczywistością. Mamy prawo mieć nadzieję! Dzięki Panu Bogu! I wszystkim tym, którzy podejmowali działania w kierunku sprawiedliwości klimatycznej”. 
 
W Polsce, gdzie istotną rolę w gospodarce pełni przemysł węglowy, stanowiący podstawę polskiej energetyki, ten temat wywołuje wiele emocji. Patrząc jednak globalnie, dalszy wzrost temperatury na świecie doprowadzi do dalszego topnienia lodowców i takiego podnoszenia się poziomu mórz, że wiele wybrzeży zostanie zalanych wodą, co w konsekwencji zmusi miliony ludzi do ucieczki i szukania nowego domu. W nawiązaniu do aktualnej sytuacji uchodźców z Syrii i innych krajów ogarniętych wojną, problem milionów uchodźców opuszczających swoje domy w związku z katastrofą klimatyczną można dość łatwo sobie wyobrazić.

To, że nie jest to jedynie zagadnienie dotyczące przyszłości, ale rzeczywistość milionów ludzi dzisiaj, podkreślała ks. dr Cornelia Füllkrug–Weitzel, prezydent ewangelickiej organizacji Bread for the World. Podczas panelu dyskusyjnego organizowanego w dniu 7 grudnia br. w niemieckim pawilonie ks. Weitzel zwróciła uwagę na fakt, że częstsze występowanie huraganów, jako efekt zmian klimatu dotyka głównie kraje najbiedniejsze. W samym 2013 roku, 22 miliony osób zostało przesiedlonych w związku z zagrożeniami ze strony środowiska, to trzy razy więcej niż w skutek konfliktów zbrojnych (dane z norweskiej Rady ds. uchodźców). 
 
Wydaje się, że podczas tego szczytu klimatycznego zaangażowanie i aktywność Kościołów i organizacji ekumenicznych, została dostrzeżona. Daniele Violetti z Organizacji Narodów Zjednoczonych, podziękował za wszystkie działania mające na celu budzenie świadomości społecznej i uwrażliwienie na kwestie klimatyczne przed konferencją w Paryżu. „Zobowiązanie moralne było w centrum naszych rozmów o klimacie i to jest bezpośrednia konsekwencja Waszego zaangażowania”, podkreślił Violetti. 
 
tekst: Anna Wrzesińska
 
zdjęcie: Christiana Figueres tańczy z Arcybiskupem Thabo Makgoba z Południowej Afryki, świętując zebranie 1,8 miliona podpisów pod międzyreligiją petycją na rzecz sprawiedliwości klimatu. Zdjęcie: ŚFL/ Rodrick Beiler