english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Krzyż naszą podporą

Przypomina nowy Zwiastun Ewangelicki

22.03.2015

Refleksje wokół znaczenia ostatnich ziemskich dni Chrystusa i wokół Jezusowego krzyża wypełniają znaczną część nowego „Zwiastuna Ewangelickiego” 6/2015.


Krzyż naszą podporą

O kuszeniu Jezusa na pustyni i o tym, że tylko On może nas nauczyć odróżniać kamienie od chleba, pisze ks. Sławomir Sikora. Czemu tak łatwo w naszej duchowej niedoli gałązki palmowe zmieniają się w rózgi, rozważa ks. Adrian Lazar. O pasyjnych obrazach w sztuce, zarówno tych, które towarzyszą nam od dzieciństwa i zachęcają do wiary, jak i o kontrowersyjnych pomysłach artystów, pisze ks. Paweł Hause. Krzyż Zbawiciela jako naszą podporę przedstawiają również stali felietoniści: Henryk Dominik i ks. Jan Badura.

 

W rubryce 500 lat Reformacji Łukasz Barański opisuje, jak zreformowany Kościół ewangelicki stał się Kościołem krajowym, a w rubryce Zbliżenia  solidność i piękno działania jednej z ewangelickich firm z Mazur przedstawia ks. Paweł Hause.

 

Ponadto trzy obszerne relacje z wydarzeń w Kościele: konsekracji ks. Waldemara Pytla i wprowadzenia go w urzędowanie jako nowego biskupa diecezji wrocławskiej, z synodów diecezjalnych oraz z odbywających się w wielu parafiach w całym kraju spotkań i nabożeństw z okazji Światowego Dnia Modlitwy.

 

Zachęcamy do lektury i przypominamy, że„Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować w parafiach od dowolnego miesiąca do końca 2015 r. Szczegóły na stronie 3. w wydaniu papierowym oraz na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2015.