english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Adrian Korczago biskupem Diecezji Cieszyńskiej

Uroczystość konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie

06.01.2016

Biskup Adrian Korczago został nowym zwierzchnikiem Diecezji Cieszyńskiej Kościoła luterańskiego w Polsce. Po raz pierwszy w historii uroczystość konsekracji odbyła się w Kościele Jezusowym w Cieszynie, będącym jednym z sześciu kościołów łaski, jakie powstały w pierwszej ćwierci XVIII wieku na Śląsku, dziś największym murowanym kościele ewangelickim w Polsce, zwanym ze względu na swoje znaczenie "matką kościołów".


Ks. Adrian Korczago biskupem Diecezji Cieszyńskiej

W Święto Epifanii 6 stycznia 2016 roku, w wypełnionym kościele zgromadzili się wierni i duchowni z kraju i z zagranicy, goście ekumeniczni, politycy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. 

Ks. dr A.  Korczago został wybrany zwierzchnikiem diecezji 21 listopada 2015 r. podczas synodu diecezjalnego w Bielsku-Białej. Aktu konsekracji dokonał zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, a asystowali mu bp Michael Bünker z Wiednia (Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Austrii) oraz bp Jan Wacławek (Śląski Kościół Ewangelicki Augbsurskiego Wyznania w Republice Czeskiej).
 

W swoim biskupim powołaniu, wersetem przewodnim bp Korczago uczynił słowa starotestamentowej modlitwy Abrahama: "Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich nie omijaj, proszę sługi swego", podkreślając, że bycia biskupem nie da się tak po prostu wyuczyć, że nawet najwspanialsze wizje, oparte na wierze i wprowadzane z pełną gorliwością nie zostaną zrealizowane, jeśli będzie próbować się wdrażać je o własnych siłach. Dlatego tak cenna staje się obecność Boga pośród szarej codzienności.


W kazaniu powierzył siebie i Kościół Bogu: "Proszę zatem: Panie, nie omijaj! Nie tylko mnie, swego sługi, ale wszystkich przewodników i wiernych tej Diecezji. Nie omijaj włodarzy tej urokliwej ziemi, byśmy ponad wszelkimi podziałami i różnicami, niezależnie od wyznania, potrafili złożyć wspólne świadectwo zawierzenia się Bogu, co niech będzie czytelnie przetransponowane na naszą codzienność."

Biskup Korczago odniósł się do ewangelickiego powołania i wskazał na potrzebę współtowarzyszenia bezrobotnym,  bezdomnym, zagniewanym na Boga, skonfliktowanym, chorym i cierpiącym, umierającym, pogrążonym w smutku i obciążonym grzechem. Podkreślił konieczność wsparcia się na Chrystusie, który pomaga i umożliwia przetrwanie zapewniając o darowanemu usprawiedliwieniu z łaski.

Nowy biskup cieszyński przypomniał także doświadczenia wiary poprzednich pokoleń, kiedy w czasie prześladowań organizowano nabożeństwa ukrywając się w leśnych kościołach okolicznych gór.

Biskup Adrian Korczago jest następcą biskupa Pawła Anwailera, który zakończył posługę biskupią po blisko 24 latach służby.  W pierwszej części nabożeństwa bp. P. Anweilerowi i jego małżonce Halinie radca diecezji ks. Piotr Wowry i jej kurator Tomasz Bujok podziękowali za lata służby na różnych płaszczyznach życia diecezjalnego. Podziękowania przekazał również bp Jerzy Samiec, przypominając jego zaangażowanie na płaszczyźnie ogólnokościelnej.

   

W czasie nabożeństwa przekazano nowemu biskupowi pozdrowienia w imieniu różnych środowisk życia religijnego i społecznego. Głos zabrał ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, rektor ChAT, bp Roman Pindel, ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Uroczystość konsekracji i introdukcji zgromadziła duchownych z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, radców Konsystorza, radców diecezjalnych, przedstawicieli Synodu Kościoła, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i gości zagranicznych m.in. biskupów z bratnich Kościołów ewangelickich z Austrii, Czech, Słowacji, Niemiec oraz gości ekumenicznych z Kościoła Rzymskokatolickiego, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej. W nabożeństwie uczestniczyli również reprezentanci terenowej administracji rządowej, władz samorządowych, uczelni wyższych oraz liczne grono ewangelików z Cieszyna i całej diecezji.  

 

Nabożeństwo wzbogaciły występy chórów Diecezji Cieszyńskiej oraz muzyka w wykonaniu Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Adama Pasternego. Oprócz występu chóru „Graduale” z parafii w Bielsku pod dyr. Agaty Fender, chóru mieszanego z Goleszowa pod dyr. Anny Stanieczek, chóru parafialnego z Cieszyna pod dyr. diak. Joanny Sikory i Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna pod dyr. Piotra Sikory, ważnym elementem uroczystości było wspólne wykonanie pieśni "My dziedzicami", z muzyką J. Sztwiertnia do słów ks. P. Sikory, którą zaśpiewały połączone chóry z Diecezji Cieszyńskiej pod dyr. diak. Joanny Sikory. Na organach grali Wojciech Wantulok i Jean-Claude Hauptmann (preludium).

  

 

***
 

Bp dr Adrian Korczago ma 52 lata, jest piątym zwierzchnikiem diecezji w powojennej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Po ordynacji w 1989 r. był wikariuszem parafii w Ustroniu, a od 2000 r. proboszczem parafii w Bładnicach na Śląsku Cieszyńskim. Od 2013 roku jest proboszczem parafii w Goleszowie. Bp dr A. Korczago jest także nauczycielem akademickim z 25-letnim stażem, kierownikiem Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, specjalizuje się w duszpasterstwie, homiletyce oraz kontaktach pastoralnych. Wieloletni członek Synodu Kościoła, przewodniczący synodalnej komisji ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego oraz ds. pastoralnych, dyrektor Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i opiekun duchowy studentów luteran ChAT. Członek Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej Kościoła.

 

Bp dr Adrian Korczago jest żonaty i ma dorosłą córkę.

 

 

zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Zobacz również: Relacja fotograficzna OX.PL

Występ Orkiestry, Występ połączonych chórów