english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. dr Lukas sekretarzem ŚFL ds. Europy

14.12.2015

Ks. dr Ireneusz Lukas został wybrany na stanowisko sekretarza Światowej Federacji Luterańskiej ds. Europy. Pracę w Genewie rozpocznie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Przez ostatnie 10 lat funkcję sekretarza pełniła ks. dr Eva-Sibylle Vogel-Mfato. 


Ks. dr Lukas sekretarzem ŚFL ds. Europy

Ks. dr Ireneusz Lukas ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Był także Stypendystą Diakonisches Werk der EKD na Uniwersytetach w Bern, w Szwajcarii (1996-1997), w Berlinie (1997-1998) i stypendystą Gustav-Adolf-Werk Lipsku (2002-2003) w Niemczech. Ponadto ks. Lukas jest absolwentem dwuletniego Podyplomowego Studium Wymowy w Akademii Teatralnej w Warszawie (1999-2001).
 
Po ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP pracował w latach 1998 – 2003 jako wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. W okresie 2003-2006 był dyrektorem biura regionalnego Światowej Federacji Luterańskiej na Europę Środkową i Wschodnią w Bratysławie, w 2007 roku asystentem Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W latach 2006-2007 ks. Lukas był także duszpasterzem akademickim studentów luteran ChAT.  
 
W styczniu 2008 roku ks. dr Ireneusz Lukas objął stanowisko dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. Angażuje się w działalność ekumeniczną oraz kościelną w Polsce i w Europie. Jest doradcą Rady ŚFL i członkiem Komisji ds. Teologii i Ekumenizmu ŚFL. Regularnie współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich w Brukseli i Światową Radą Kościołów w Genewie. Uczestnik wielu europejskich i ogólnoświatowych konferencji ekumenicznych. W latach 2008-2009 reprezentował stronę pozarządową w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Od 2015 r. członek zespołu roboczego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ds. przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. 
 
Ks. dr Lukas jest nauczyciele akademickim w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury (wydział pedagogiczny) oraz Katedrze Teologii Praktycznej (wydział teologiczny). W 2014 roku obronił w ChAT doktorat na temat Kształcenie ekumeniczne. Studium dyskursu w protestantyzmie niemieckim. 
Ks. dr Lukas jest również autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w Polsce i za granicą. 
 
Ks. dr Lukas jest żonaty, ma dwoje dzieci.