english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Eneasz Kowalski proboszczem w Pokoju

Wprowadzenie w urzędowanie

30.12.2019

29 grudnia 2019 r. wprowadzono w urząd trzeciego powojennego proboszcza w Pokoju na Opolszczyźnie. 


Ks. Eneasz Kowalski proboszczem w Pokoju

Po ośmiu latach służby został nim ks. Eneasz Kowalski. Uroczystego wprowadzania w urząd proboszcza dokonał bp dr Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Wybory proboszcza odbyły się podczas nabożeństwa 27 października 2019 r. Ks. Eneasz Kowalski, dotychczasowy proboszcz administrator, został wybrany jednogłośnie. 

Ks. Eneasz Kowalski ma 35 lat, pochodzi z parafii w Działdowie. Został ordynowany na duchownego 1 czerwca 2009 r. w Skoczowie, gdzie odbywał praktykę i był wikariuszem do 2011 r. Od 2012 r. pracuje w parafiach w Pokoju i Lubieni. Ma żonę i dwoje dzieci.

zdj. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju