english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Marcin Kotas proboszczem w Poznaniu

Uroczystości w parafii w Poznaniu

01.05.2013

W sobotę, 27 kwietnia 2013 r. odbyło się wprowadzenie ks. Marcina Kotasa w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, wybranego na tę funkcję przez Zgromadzenie Parafialne w dniu 3 lutego 2013 r.


Ks. Marcin Kotas proboszczem w Poznaniu

Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej bp prof. dr hab. Marcin Hintz. Liturgię spowiednią poprowadził radca diecezjalny ks. Janusz Staszczak z Koszalina, zaś w liturgii wstępnej udział wzięli ks. Michał Walukiewicz, ks. Sebastian Kozieł oraz ks. por. SG Marcin Pysz. Po wyznaniu wiary Biskup Diecezji wraz z towarzyszącymi mu asystentami ks. dr. Adrianem Korczago oraz ks. Michałem Makulą dokonali aktu introdukcji ks. M. Kotasa jako proboszcza poznańskiej parafii.

 

W uroczystości udział wzięli duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawiciel parafii partnerskiej z Amsterdamu Janette van den Bosch, superintendent Kościoła w Hanowerze ks. Thomas Hoeflich wraz z ks. Christophem Herboldem. Ponadto obecny był były prezydent Diakonisches Werk w Niemczech, ks. Klaus Dieter Kottnik.

 

W nabożeństwie uczestniczyli też goście ekumeniczni: arcybiskup poznański Stanisław Gądecki, przewodniczący Poznańskiego Oddziału PRE ks. sup. Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, licznie przybyli również duchowni Kościołów innych wyznań: w nabożeństwie udział wziął ks. dr Tomasz Siuda – przewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Reformowanego reprezentował ks. Tadeusz Jelinek, obecna była również przewodnicząca Poznańskiej Gminy Żydowskiej Alicja Kobus.

 

Władze miasta reprezentował Dyrektor Biura Rady Miasta Marek Kalemba.

 

Zwierzchnik diecezji w słowach skierowanych do proboszcza wskazał na odpowiedzialność administracyjną, kierowniczą, lecz przede wszystkim na duszpasterską, która będzie od dnia dzisiejszego spoczywała na duchownym.

 

Kazanie na tekst z Księgi Izajasza 12, 1-6 wygłosił ks. Marcin Kotas. Wspomniał o  nowej, wspólnej drodze, jaką rozpoczyna wraz z poznańskim zborem z dniem swojego wprowadzenia.

 

Pozdrowienia przekazali m.in. Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki, ks. sup. Jan Ostryk, ks. sup. Thomas Hoflich, w imieniu Prezydenta Miasta głos zabrał p. Marek Kalemba. W imieniu poznańskiego zboru oraz Rady Parafialnej przemówił kurator parafii mec. Bernard Rozwałka.

 

Nabożeństwo uświetniły pieśni wykonane przez chór parafialny oraz utwory muzyczne J.S. Bacha wykonane przez Małgorzatę Raszyk-Kopczyńską.

 

Po nabożeństwie odbyło się na terenie Centrum Parafialnego okolicznościowe spotkanie, na którym goście składali nowo wprowadzonemu proboszczowi życzenia oraz gratulacje.