english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Marian Niemiec biskupem Diecezji Katowickiej

Synod Diecezji Katowickiej wybrał zwierzchnika diecezji

10.05.2014

W dniu dzisiejszym (10.05) Synod Diecezji Katowickiej wybrał na swojego zwierzchnika ks. dr. Mariana Niemca, proboszcza ewangelickiej parafii w Opolu.


Ks. Marian Niemiec biskupem Diecezji Katowickiej

Diecezjalny Synod wyborczy odbył się 10 maja 2014 w Katowicach. Zgodnie z prawem, wybory biskupa diecezjalnego prowadził zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Synod wybrał na biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. dr. Mariana Niemca z Opola. Za kandydatem zagłosowało 65 z 80 obecnych synodałów.
 
Biskup - elekt ma 53 lata. Obejmie swój urząd w czasie uroczystego nabożeństwa, które będzie miało miejsce w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Data konsekracji na biskupa Diecezji Katowickiej zostanie podana w terminie późniejszym.
 
Synod wyborczy odbył się w związku ze śmiercią - w styczniu tego roku - bp. Tadeusza Szurmana, który pełnił posługę zwierzchnika Diecezji Katowickiej w latach 2002 - 2014.

  

Z jednej strony jestem dumny z księży kolegów z diecezji oraz Synodu, dlatego, że dość jednomyślnie dokonali tego wyboru. To pokazuje, że jest wśród nas wszystkich duża zgodność. Z drugiej strony powierzona jest mi wielka odpowiedzialność – powiedział biskup-elekt, podsumowując wybór swojej osoby. Nie omieszkał też wspomnieć swego poprzednika – Cieszę się i wdzięczny jestem, że mogłem nabrać doświadczenia przez 10 lat pracy przy biskupie Tadeuszu Szurmanie, to z pewnością zaowocuje w nowej służbie. Ks. dr. M. Niemiec zapytany o plany wobec diecezji podkreślił konieczność skupienia się w najbliższych latach na obchodach 500 lat Reformacji i zaangażowaniem osób świeckich w Kościele – Diecezja powinna wpisać się w wizję nakreśloną przez Biskupa Kościoła (ks. Jerzego Samca), podczas ostatniej sesji Synodu Kościoła. W parafiach musimy skupić się na przebiegu Dekady Reformacji oraz podnieść znaczenie służby świeckich.
  
Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Do zadań synodu diecezjalnego należą również wybory rady diecezjalnej, biskupa diecezjalnego oraz przedstawicieli do Synodu Kościoła.
 
Ks. dr Marian Niemiec urodził się 17 lutego 1961 roku w Kobielicach koło Pszczyny. W latach 1979 – 1984 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został ordynowany w Mikołowie dnia 24. listopada 1985 roku przez zwierzchnika Kościoła bpa Janusza Narzyńskiego.
 
Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza parafii w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. W 1990 roku objął obowiązki proboszcza administratora tej ostatniej, a z dniem 23 marca 1993 został wybrany jej proboszczem.

W latach 2002-2012 pełnił obowiązki radcy Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej. W latach 1998-2001 odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej. Od 2004 roku jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.
 
Od roku 2006 jest członkiem Synodu Kościoła z listy duchownych. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kościoła. W 2011 roku został wybrany na urząd Radcy Konsystorza.
 
Biskup – elekt jest żonaty, ma córkę i syna.

 

***

 

Sesja synodu rozpoczęła się od nabożeństwa w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Kazanie wygłosił ks. radca Henryk Reske, liturgię komunijną prowadził bp Jerzy Samiec. Na zakończenie nabożeństwa Rada Diecezjalna wręczyła nagrodę Róży Lutra dr. Jerzemu Siechowskiego. Został on uhonorowany za wkład w życie muzyczne w parafii w Katowicach.