english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Robert Sitarek członkiem RDPP

Wyróżnienie dla ewangelickiego księdza.

15.07.2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał pod koniec czerwca 20 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Wśród powołanych znalazł się reprezentujący Polską Radę Ekumeniczną ks. Robert Sitarek, dyrektor Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, proboszcz parafii w Kłodzku.


Ks. Robert Sitarek członkiem RDPP

Ks. Robert Sitarek urodził się 15 listopada 1966 r. w Warszawie. Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1986-1991. Praktyki kandydackie odbywał w parafiach w Elblągu, Wrocławiu, Warszawie i Mikołajkach. 27 listopada 1994 roku został ordynowany w warszawskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego przez bp. Jana Szarka. Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzku, a następnie objął obowiązki proboszcza administratora parafii. Funkcję tę sprawuje do dziś.

 

Od 1999 roku jest dyrektorem Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (d.CeKIRON) we Wrocławiu. Posiada licencję zarządcy nieruchomości, ukończył kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w pomocy społecznej, kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Ukończył szkolenie w zakresie zarządzania w służbie zdrowia. Brał udział w hospitacji licznych placówek diakonijnych na terenie Niemiec.

 

W 2011 został wybrany do Konsystorza Kościoła. Żonaty, ma dwóch synów.