english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Książka na 100-lecie PTEw

Recenzja książki podsumowującej działalność towarzystwa

16.10.2019

Ukazała się książka:  „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919 – 1983 – 2019”. 


Książka na 100-lecie PTEw

Podczas uroczystości zorganizowanych w Poznaniu z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprezentowana została książka przygotowana specjalnie dla uczczenia tego okrągłego Jubileuszu – „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919 – 1983 – 2019”. Jest to okazale wydana publikacja o charakterze monograficznym, której głównym autorem jest dr hab. Jan Szturc, wieloletni działacz Towarzystwa, obecnie wiceprezes Zarządu Głównego PTEw; książka powstała przy współudziale dr Anety M. Sokół, ks. Karola Długosza i prof. Karola Karskiego. 

Jest to opracowanie pokazujące losy Towarzystwa w sposób całościowy – od jego ukonstytuowania w czasach przedwojennych w środowisku poznańskich ewangelików, poprzez czasy odrodzenia działalności w latach 80. po okres najnowszy – aktywność realizowaną za pośrednictwem kilkunastu oddziałów na terenie kraju (w tym na Śląsku Cieszyńskim). Dzieje  organizacji pielęgnującej własne tradycje wyznaniowe, a zarazem świadczącej o trwaniu konfesji w świecie zewnętrznym, przedstawione zostały na szerszym tle, z przypomnieniem wydarzeń z rodzimej przeszłości, które wpływały na losy ewangelików, a także warunkowały funkcjonowanie Kościoła luterańskiego w Polsce. W książce przypomniane zostały początki Towarzystwa, które powstało w 1919 r. dla umacniania wspólnoty polskich ewangelików na terenach Wielkopolski. Tym celom służyły inicjatywy podejmowane przez poznańskich działaczy, m.in. utworzenie ewangelickiego Domu Sierot czy próba powołania własnego pisma.

Na kartach książki upamiętnieni zostali zasłużeni członkowie, w kolejnych dziesięcioleciach z poświęceniem realizujący statutowe cele Towarzystwa. Bardziej szczegółowo przedstawione zostały czasy nam bliższe, w tym okoliczności rozszerzenia działalności po 1983 r., co wiązało się z powstaniem wielu oddziałów, m.in. w Cieszynie, Bielsku, Wiśle czy Katowicach. Mamy okazję poznać, jak Towarzystwo poszerzyło spektrum swoich działań po realizowane obecnie formy, które obejmują nie tylko prelekcje, ale także działalność wydawniczą, organizowanie wystaw, sesji naukowych oraz inne projekty związane z ochroną dziedzictwa i dorobku konfesji. Zaprezentowane zostały dzieje powołania kolejnego po przedwojennej próbie pisma – „Słowa i Myśli”, które powstało przy dużym zaangażowaniu dr Zofii Wojciechowskiej i Andrzeja Wojciechowskiego (1933-2018). Dzięki zebranym materiałom autorzy przybliżają aktywność  poszczególnych oddziałów, co było możliwe dzięki przeprowadzonym rozmowom z działaczami, wywiadom oraz przekazywanym bezpośrednio wspomnieniom. Przy okazji można także wyrazić nadzieję, że doświadczenia związane z odtwarzaniem stowarzyszeniowej działalności staną się impulsem do większej staranności w zakresie dokumentowania własnej aktywności, celem uchronienia jej od zapomnienia. 

Jak przystało na rocznicową publikacje, książka wydana została w sposób odświętny – w twardej okładce, z bogactwem ilustracji, z dołączeniem biogramów honorowych członków PTEw. Podstawowy tekst poprzedza swoim słowem prezes Zarządu Głównego PTEw – Józef Król. Publikacja  może służyć wszystkim, którzy chcieliby poznać historię PTEw, lub poszerzyć swoją wiedzę, stanowiąc także cenną lekturę dla samych stowarzyszeniowych działaczy świętujących swój Jubileusz. 

tekst: Aneta M. Sokół

Szersze omówienie książki można znaleźć na stronie PTEw, pod linkiem:

https://www.ptew.org.pl/2019/10/recenzja-ksiazki-dzialalnosc-polskiego-towarzystwa-ewangelickiego-1919-1983-2019-katowice-2019/


Książka jest do nabycia w oddziałach PTEw; w najbliższym czasie będzie dostępna również  w ewangelickich księgarniach internetowych.