english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Książka o duszpasterstwie wojskowym

W służbie wojsku polskiemu na przestrzeni dziejów: tradycje i współczesność EDW

08.10.2014

Dzięki współpracy z Drukarnią Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe wydało pracę zbiorową pod redakcją naukową dr. hab. Pawła Leszczyńskiego pt. W służbie wojsku polskiemu na przestrzeni dziejów: tradycje i współczesność Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.


Książka o duszpasterstwie wojskowym

Praca ta jest zbiorem artykułów o historii wojskowego duszpasterstwa ewangelickiego od jego powołania przez marszałka Józefa Piłsudskiego w 1919 roku po najnowszą historię Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odtworzonego po 45-letniej przerwie na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 1994 roku. Znajdujemy w niej artykuły: prof. Zofii Waszkiewicz i prof. Jarosława Kłaczkowa (lata 1919-1945), ks. dr. Krzysztofa Reja (lata 1945-2000) oraz analizę prawną dr. hab. Pawła Leszczyńskiego na temat statusu prawnego duszpasterstw wojskowych wybranych krajów świata.

 

Praca ta wychodzi w roku, w którym ewangelicy świętują 95-lecie ukonstytuowania swojego duszpasterstwa wojskowego w Wojsku Polskim oraz 20-lecie jego formalnego odtworzenia w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk Mirosław Wola wraz z naukowym redaktorem wydania zauważają w przedmowie do W służbie Wojsku Polskiemu: „Mamy ufność, że ukazanie istotnych wydarzeń, związanych z ewangelicką posługą duszpasterską w polskich siłach zbrojnych na przestrzeni XX wieku, przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą tematyką wśród różnych kręgów opinii publicznej, nie tylko związanych z gremiami kościelnymi czy historykami wojskowości”.

 

Obecność Kościoła Jezusa Chrystusa w Wojsku Polskim nie stanowi bowiem przywileju dla danego Kościoła czy związku wyznaniowego. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe istnieje dla polskich oficerów, żołnierzy i pracowników cywilnych MON i im służy w miejscach, w których się znajdują, dostosowując przy tym swoje sposoby działania do ich potrzeb.

 

Mamy zaszczyt przekazać do rąk polskiego Czytelnika – jakiegokolwiek byłby on wyznania – niniejszą pozycję zawierającą opis dziejów najnowszej historii Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w wolnej Polsce. A wszystkim zaangażowanym w powstanie tej pracy pragniemy przekazać serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności.