english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Książka siostry Minke de Vries

Owoce łaski. Ekumeniczne doświadczenie wspólnoty z Grandchamp

27.12.2017

20 grudnia 2017 r. ukazała się w języku polskim książka siostry Minke de Vries o ewangelickich wspólnotach zakonnych w tłumaczeniu dr Małgorzaty Grzywacz.


Książka siostry Minke de Vries

Obecność protestanckich wspólnot zakonnych w życiu religijnym Europy jest w Polsce tematem mało znanym.  20 grudnia 2017 roku w poznańskim wydawnictwie Garmond. Oficyna Wydawnicza ukazała książka niezwykła, pt. "Owoce łaski. Ekumeniczne doświadczenie wspólnoty z Grandchamp". 
Opowieść siostry Minke de Vries, wieloletniej przeoryszy zgromadzenia, ukazuje świat monastycyzmu ewangelickiego, relacje ze wspólnotami siostrzanymi (Taizé i in.),  genezę i źródła monastycznego powołania wśród kobiet różnych kościołów wyrosłych na gruncie ewangelicyzmu.

Książka ukazała się w przekładzie i redakcji naukowej dr Małgorzaty Grzywacz (UAM) z okazji jubileuszu 500-lat Reformacji.

Wydanie polskie  uzupełniono o wstęp poświęcony wspólnotom ewangelickim oraz o teksty źródłowe,  m.in. medytacje drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum, napisane przez s. Minke na prośbę papieża Jana Pawła II w 1995 r. 
 
Książka dostępna w sprzedaży od 8 stycznia 2018, cena 30 zł.