english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Księża i diakoni wybrali synodałów

Wybrano delegatów do Synodu Kościoła

28.06.2016

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych Kościoła, która obraduje w dniach 27-29 czerwca w Wiśle Jaworniku, księża i diakonii wybrali swoich przedstawicieli do Synodu Kościoła.


Księża i diakoni wybrali synodałów

Zgodnie z prawem wybrano 15 delegatów do XIV Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Reprezentantami OKD w Synodzie Kościoła będą księża (w kolejności alfabetycznej):


Leszek Czyż, Dariusz Dawid, Marcin Kotas, Jan Kurko, Marek Londzin, Michał Makula, Marcin Makula, Adam Malina, Marek Michalik, Marcin Orawski, Marcin Pysz, Waldemar Szajthauer, Marek Uglorz, Tomasz Wigłasz, Piotr Wowry.

 

Zastępcami zostali wybrani: Robert Sitarek, Janusz Staszczak, Grzegorz Giemza, Ryszard Pieron i Marcin Brzóska.

 

Przedstawicielem diakonów w Synodzie Kościoła będzie dk. Halina Radacz.
 

Czerwcowe wybory duchownych rozpoczęły proces wyborczy do Synodu Kościoła kolejnej kadencji. Jesienią zostaną przeprowadzone wybory świeckich delegatów parafii do synodów diecezjalnych, a na wiosnę 2017 delegatów synodów diecezjalnych do Synodu Kościoła. Pierwsza sesja XIV Synodu Kościoła odbędzie się po świętach wielkanocnych 2017 roku.

 

Synod Kościoła jest najwyższą władzą Kościoła. Jest on uosobieniem Kościoła i wszystkich praw Kościołowi przysługujących. W skład Synodu Kościoła wchodzą: wszyscy Biskupi, świeccy: Wiceprezes Konsystorza i wszyscy Kuratorzy Diecezjalni oraz trzydziestu przedstawicieli Synodów Diecezjalnych, piętnastu przedstawicieli duchownych oraz osoby reprezentujące duszpasterstwa i instytucje kościelne. Synod Kościoła liczy 68 osób.

Zadaniem Synodu Kościoła jest mi. sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki i nad rozwojem życia religijno-moralnego w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, ustalanie zasad współpracy z innymi wyznaniami, wybór Biskupa Kościoła oraz wszystkich Władz Zwierzchnich Kościoła, uchwalanie przepisów Prawa Kościelnego oraz zatwierdzanie sprawozdań Biskupa Kościoła i Władz Zwierzchnich. Synod Kościoła zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Kadencja Synodu Kościoła trwa pięć lat.