english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kto wygłosi kazanie?

Pomóż wybrać kaznodzieję na historyczne Zgromadzenie ŚFL w Namibii

18.03.2017

Nie wszyscy mogą uczestniczyć w 12. Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Namibii, ale każdy może mieć wpływ na to, kto wygłosi kazanie podczas nabożeństwa kończącego spotkanie luteran z całego świata w jubileuszowy Rok Reformacji. Jak? Wystarczy wziąć udział w głosowaniu na najlepszego kaznodzieję! W jury zasiada polski teolog ewangelicki, dr Jerzy Sojka.


Kto wygłosi kazanie?

 

 

 

 

Do udziału w konkursie na najlepsze kazanie zostali zaproszeni młodzi duchowni ze wszystkich 145 Kościołów członkowskich ŚFL. Zgłoszenia w języku angielskim można było nadsyłać od czerwca 2016 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybrało 10 kazań z Argentyny, Brazylii, Norwegii i USA. Każdy z młodych kaznodziejów został poproszony o skrót kazania w formie filmu video, które można zobaczyć TUTAJ. Każdy internauta może oddać swój głos, oceniając każdą kandydatkę/każdego kandydata, a jury wydając ostateczny werdykt weźmie pod uwagę głosowanie online.

 

Wszystkie kazania oparte są o fragment z Listu Galacjan 5,1.22-26. Głosy można oddawać do 29 marca br.

  

W skład 6-osobowego jury wchodzą nie tylko duchowni, lecz także osoby nieordynowane: Ebise Ayana (Etiopski Kościół Ewangelicki Mykane Yesus), Heidi Smith (Luterański Kościół Australii), ks. Kenneth Kross (Ewangelicko-Luterański Kościół w Surinam), prof. Sarah Hinlicky Wilson (Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce), dr Jerzy Sojka (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce) oraz Anna-Maria Klassen (Ewangelicko-Luterański Kościół Hanoweru, Niemcy).

 

Zgromadzenie ŚFL w Namibii odbywać się będzie w dniach od 10 do 16 maja br. w Namibii. Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentować będzie ks. bp Jerzy Samiec i Anna Wrzesińska. Gospodarzami Zgromadzenia są trzy Kościoły luterańskie, działające w Namibii, które należą do ŚFL.

 

luter2017.pl