english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Łódź nagrodziła luterańskiego proboszcza

Ks. Michał Makula z Nagrodą Miasta Łodzi

25.05.2015

Ks. Michał Makula, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi został wyróżniony przez Radę Miejską, która 15 maja 2015 r. wręczyła mu Nagrodę Miasta Łodzi.


Łódź nagrodziła luterańskiego proboszcza

Związany jest z tym miastem od 1 lipca 2004 r., najpierw był wikariuszem, a następnie proboszczem pomocniczym u boku śp. ks. bpa Mieczysława Cieślara. Po tragicznej śmierci śp. bpa w katastrofalnym roku 2010 został wybrany proboszczem luterańskiej parafii św. Mateusza. Kontynuuje na wielu polach misję i służbę zmarłego tragicznie poprzednika na łódzkim probostwie. Prowadzi działalność na rzecz pojednania między wyznaniami chrześcijańskimi i od 2007 r. pełni funkcję sekretarza w Zarządzie Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej.


Ks. Michał Makula jest także rycerzem Ewangelickiego Zakonu Joannitów, pomagającego w prowadzeniu stacji socjalnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działających przy parafii. Joannici poprzez działalność stacji socjalnej przekazują również sprzęt rehabilitacyjny i medyczny m.in. dla szpitala im. Pirogowa w Łodzi.

 

Ks. Michał Makula jako proboszcz wspiera działalność kulturalną w mieście, propagując poprzez koncerty odbywające się w parafialnym kościele św. Mateusza muzykę najwyższej klasy. Comiesięczny cykl bezpłatnych koncertów pt. „Niedziela z muzyką u św. Mateusza” promuje przede wszystkim muzykę organową, zapraszając łódzkich melomanów do wnętrza przepięknej świątyni. Koncerty te, także symfoniczne, cieszą się niezwykle dużą popularnością, świątynia wypełnia się po brzegi. W tym dziele współpracuje również z wieloma instytucjami kultury w mieście i województwie.

 

Ks. Michał Makula jest organizatorem wielu akcji charytatywnych, w tym regularnych wyjazdów krajowych i zagranicznych dla rodzin, dzieci i młodzieży. Od wielu lat prowadzi żywe i owocne partnerstwo z parafią luterańską w Gävle w północnej Szwecji, które obfituje w wymianę chórów, młodzieży i Rad Parafialnych.

 

Ks. Michał Makula kontynuuje prace remontowe rozpoczęte jeszcze przez śp. ks. bp Mieczysława Cieślara. W minionych latach wykonano szereg renowacji w kościele ewangelickim św. Mateusza i uratowano wiele zabytków znajdujących się na części ewangelickiej Starego Cmentarza. Kościół św. Mateusza jaśnieje teraz w reprezentacyjnym miejscu ul. Piotrkowskiej. Ks. Michał współpracuje także z „Fundacją na rzecz ratowania kaplicy Karola Scheiblera”, przy remoncie jednego z najważniejszych zabytków na terenie Starego Cmentarza: Karol Scheibler był jednym z ojców-założycieli potęgi przemysłowej Łodzi i jednym z najbogatszych ewangelickich łodzian, który nigdy nie zapominał o ewangelickich ideałach diakonii.

 

Ks. M. Makula jako sekretarz w Zarządzie Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej wspiera wszelkie działania zmierzające do lepszego poznania, zrozumienia i współpracy kościołów i osób na terenie Łodzi. Jest członkiem kapituły nagrody „Serce Łodzi”, inicjatywy skupiającej cztery największe wyznania religijne dawnej Łodzi: ewangelików, katolików, prawosławnych i Żydów. Ks. Makula współpracuje także z PTE, którego jest w Łodzi Prezesem oraz łódzkim oddziałem Polskiej Akademii Nauk, spotkania wokół wydawnictw naukowych dotyczących ewangelików cieszą się także sporą popularnością.


Ks. Michał Makula jest żonaty i ma trójkę dzieci.

 

Uroczystość wręczenia Nagrody Miasta w sali obrad Rady Miejskiej 15 maja zgromadziła liczne grono najaktywniejszych charytatywnie, kulturalnie i naukowo łodzian. Ks. Michał miał zaszczyt przemawiać w podziękowaniu za nagrodę w imieniu wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych. Mówił m.in. „To bardzo miłe, że dostrzegli Państwo nasze zaangażowanie, które odbywa się często bez rozgłosu, ale służy mieszkańcom naszego miasta. To dostrzeżenie naszej codziennej, często cichej i pełnej pokory pracy, która, być może, nie jest spektakularna, ale przynosi wiele owoców i radości.” Zwrócił uwagę na wieloobszarowość działania wyróżnionych Nagrodą - działają oni w tak różnych obszarach jak edukacja, wychowanie, przełamywanie barier, walka z wykluczeniem, przywracanie do społeczeństwa ludzi, którzy często nie z własnej winy nie są w stanie sami poradzić sobie z rzeczywistością, kultywowanie pamięci o różnych ważnych wydarzeniach z przeszłości, wspieranie kultury i sztuki, dbanie o zabytki. Pięknym akcentem było to, co według ks. Michała łączy wszystkich nagrodzonych: łączy ich nie tylko Łódź, ale także uśmiech. „Czasami ludzie przychodzą do nas po konkretne wsparcie, ale częściej chcą chwili uwagi, by ktoś z nimi porozmawiał, spojrzał w oczy, chwycił za rękę. W naszej codzienności potrzebujemy tych prostych, zwykłych gestów. To często wystarczy, by przywrócić człowiekowi uśmiech i wiarę w siebie.”

 

Uśmiech i wiara to dobre streszczenie pierwiastków widocznych w każdym działaniu ks. Michała Makuli. Łódzcy ewangelicy zostali nagrodzeni dobrym pasterzem, nagrodzonym przez rządców miasta. Łódzcy ewangelicy przeżywają dobry czas.

 

tekst: Jarosław Płuciennik

foto: Agnieszka Andruszkiewicz