english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Lund: 31.10.2016

Centralne uroczystości ekumeniczne związane z jubileuszem 500-lecia Reformacji

08.06.2016

31 października odbędą się w Lund centralne uroczystości ekumeniczne związane z jubileuszem 500-lecia Reformacji. Nabożeństwo w luterańskiej katedrze w Lund poprowadzą wspólnie papież Franciszek oraz bp Munib Younan, prezydent Światowej Federacji Luterańskiej.


Lund: 31.10.2016

W liturgii uczestniczyć będą biskupi Kościoła Szwecji z prymas Antje Jackelen, a także ks. Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, oraz bp Anders Arborelius, rzymskokatolicki biskup Sztokholmu.

 

Uroczystości w Lund będą składać się z dwóch części – pierwsza to nabożeństwo w katedrze w Lund, a drugie to dostępne dla szerszej publiczności spotkanie w Malmö Arena.

 

Nabożeństwo w katedrze będzie zawierać szereg elementów: od upamiętnienia 500-lecia Reformacji, poprzez dziękczynienie za 50 lat oficjalnego międzynarodowego dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego, a skończywszy na wyznaniu win za podział chrześcijaństwa oraz zobowiązaniu dalszej współpracy obydwu tradycji chrześcijańskich. Liturgia odbywać się będzie według wspólnego, rzymskokatolicko-luterańskiego porządku, którego osią jest dokument „Od konfliktu do komunii”.

 

Czynny udział w nabożeństwie wezmą przedstawiciele ŚFL z różnych krajów oraz Biskup Rzymu. W liturgię zaangażowani będą również gospodarze miejsca – ewangelicko-luterański Kościół Szwecji oraz rzymskokatolicka diecezja Sztokholmu, obejmująca jurysdykcją całą Szwecję.

 

– Jeśli wspólnoty odnajdują drogę do wyjścia z konfliktu, to tym samym wyzwalana jest energia. W Chrystusie jesteśmy powołani do wspólnej służby w świecie. Wspólne wspominanie składa świadectwo o miłości i nadziei, która zakorzeniona jest dla nas w Chrystusie – powiedział bp Younan, prezydent ŚFL i zwierzchnik Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ziemi Świętej.

 

Z kolei kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, podkreślił, że poprzez obustronną koncentrację na Bogu i Chrystusowym dziele, luteranie i katolicy mają możliwość ekumenicznego wspomnienia Reformacji.

 

– Dzieje się tak nie tylko ze względów pragmatycznych, ale też na fundamencie głębokiej wiary w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa – dodał hierarcha.

 

Druga część uroczystości w Malmö Arena skoncentrowana będzie na wspólnej służbie katolików i luteran w kryzysowych regionach świata. Ukazana zostanie współpraca Caritasu i Lutheran World Relief, w tym projekty na rzecz uchodźców, a także długotrwałe programy, służące przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz wspieraniu pokoju.

 

www.luter2017.pl, zdjęcie: lundsdomkyrka.se