english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luter w cytatach

Nowa strona na Facebooku

01.06.2013

Na serwisie społecznościowym Facebook pojawiła się nowa strona "Luter w cytatach", która jest kolejną inicjatywą portalu Luter2017.pl. Na stronie publikowane będą cytaty ks. Marcina Lutra, dotyczące duchowości i Kościoła. Zapraszamy do polubienia i lektury inspirujących myśli Wittenberskiego Reformatora.


Luter w cytatach

Oczywiście należy pamiętać, że Marcin Luter jako kaznodzieja, teolog, pisarz i duszpasterz funkcjonował w określonych uwarunkowaniach społeczno-historycznych. Był dzieckiem swoich czasów. Nie wszystkie słowa Lutra wypowiadane były z chrześcijańską miłością tak, jak rozumiemy ją dzisiaj pouczeni wydarzeniami z historii oraz bogatsi w doświadczenia dialogu ekumenicznego.

 

Pisząc to chcemy jako redakcja Luter2017.pl zachęcić do spojrzenia na Lutra jako nauczyciela duchowości i chrześcijanina, który ma coś ciekawego i ważnego do powiedzenia także współczesnym chrześcijanom i nie tylko. Nie zawsze słowa wypowiadane w XVI wieku w atmosferze wyznaniowej kontrowersji i rywalizacji mogą lub powinny skłaniać do składania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Zresztą cała historia chrześcijaństwa, również w warstwie piśmienniczej i kaznodziejskiej, pełna jest słów - i co gorsza czynów - które dziś postrzegamy jako gorszące antyświadectwo. Dotyczy to nie tylko okresu Reformacji, ale również wcześniejszych epok od Kościoła starożytnego poczynając poprzez średniowiecze aż do - niestety - czasów współczesnych. Rolą i powołaniem Kościołów jest nie tylko głoszenie nawrócenia, lecz również poddawanie się nawróceniu i oczyszczaniu pamięci poprzez prawdę Ewangelii.

 

Zdając sobie sprawę z faktu, że w internecie z łatwością można trafić na blogi, filmy oraz inne materiały, ukazujące Lutra w jak najgorszym świetle, Lutra wyrwanego z kontekstu i oderwanego od tego, co dla niego było najważniejsze, chcemy tym bardziej zachęcić do poznania reformatora jako świadka Ewangelii, o którym w pięknych słowach mówili ostatni papieże oraz inni chrześcijanie, nie identyfikujący się z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim (Luterańskim).

 

Aby otrzymywać "Cytaty z Lutra" trzeba polubić stronę na Facebooku (LINK).

 

Luter2017.pl