english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luteranka we władzach Komitetu Teologicznego PAN

Dr hab. Kalina Wojciechowska w gronie KT PAN

05.02.2016

26 stycznia br. Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) dokonał wyboru nowych władz. Przewodniczącym został ponownie ks. prof. Tadeusz Dola z Uniwersytetu Opolskiego, a wiceprzewodniczącymi dr hab. Kalina Wojciechowska, teolożka ewangelicka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), oraz ks. prof. Krzysztof Góźdź z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Luteranka we władzach Komitetu Teologicznego PAN

Luterańska teolożka jest pierwszą kobietą i jedyną osobą świecką we władzach Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

Dr hab. Kalina Wojciechowska jest profesorem ChAT oraz wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Prof. Wojciechowska jest biblistką, specjalizującą się w teologii Nowego Testamentu i w badaniach nad językiem przekładów NT. Jest członkinią Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Prowadzi również zajęcia z współczesnych metod interpretacji Biblii na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Do zadań powołanego w 2003 roku Komitetu należy ocena i inicjowanie badań naukowych dotyczących zarówno wiary religijnej, jak i badań dotyczących istotnych treści ludzkich przekonań religijnych oraz ich uzasadnień, zaliczanych w tradycji europejskiej do dyscyplin teologicznych.

źródło: luter2017.pl