english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luteranki o duchowym porządku

Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju (1 Kor 14,33)

24.09.2014

Gdy my – kobiety – mówimy o porządku, w pierwszej kolejności myślimy o ładzie (lub nieładzie) naszego mieszkania, o pościeranych (lub nie) kurzach, uporządkowanych półkach i wyprasowanym stosie prania. Tymczasem porządek lub jego brak odnosi się przede wszystkim do sfery ducha i duszy, bo w nich panująca harmonia rzutuje na uporządkowane zewnętrze.


Luteranki o duchowym porządku

Jak przekłada się ów ład człowieka na jego dzień powszedni? Jak koresponduje z zaproponowanym wersetem na tegoroczne hasło Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich, które odbyło się w dniach 19-21 września w Warszawie? Otóż jednoznaczne stwierdzenie, iż Bóg nie jest Bogiem nieporządku, jak chcą inne tłumaczenia: zamętu lub nieładu, lecz pokoju, wyraża myśl, która porządkuje nasze myślenie i życie oraz rzutuje na zasadność istnienia katechizmów! I tak – w roku, wedle porządku  kościelnego poświęconego katechizmom – odnajdujemy uporządkowanie i wyznaczony przez nie rytm codzienności, funkcjonowania rodziny,  społeczeństwa, Kościoła - jako coś, co jest konieczne  i  darzące pokojem.  50 kobiet z różnych stron Polski przyjrzało się temu zagadnieniu na nowo i  to z własnej perspektywy...

 

Reprezentowane były parafie: Biała, Cieszyn, Elbląg, Goleszów, Grudziądz, Jastrzębie, Jaworze, Koszalin, Lublin, Łódź, Mikołów, Orzesze, Radom, Szczecin, Tomaszów Mazowiecki, Tychy, Ustroń, Warszawa, Wodzisław, Zabrze, Żyrardów. .Bogaty program uwzględniał różne przestrzenie życia, od wizyty w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym począwszy, gdzie komandor Bożena Szubińska opowiedziała o udziale polskich kobiet w armii, a Biskup Wojskowy ks. Mirosław Wola urządził forumowiczkom przedpromocję książki „W służbie Wojsku Polskiemu na przestrzeni dziejów”, poprzez radosny wieczór integracyjny prowadzony przez parafianki ze Szczecina, wysłuchanie arcyciekawego wykładu ks. Dariusza Dawida na temat: Ewangelia na dziś, współczesny katechizm, po udział w prelekcji dyrektor Małgorzaty Platajs w Towarzystwie Biblijnym na ul. Marszałkowskiej, która mówiła o swojej pracy na co dzień. Forum otworzył Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec. W obradach uczestniczyli goście: Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Ewa Jóźwiak oraz prezes Ekumenicznego Stowarzyszenia „Effata”, Danuta Baszkowska.  Ukoronowaniem spotkania luteranek z całej Polski – jak co roku – okazała się celebra nabożeństwa w kościele Św. Trójcy, gdzie kazanie wygłosiła diakon Renata Raszyk (obchodząca niebawem 30-lecie swej ordynacji), a słowo pozdrowienia przekazał ks. Manfred Gringel z Niemiec, przed 50 laty ordynowany w tymże kościele akurat 20 września. Duchowej strawy w modlitwach rannych i wieczornych dostarczyły Anna Wantulok, Iwona Holeksa i diakon Izabela Sikora. Ożywione dyskusje nad referatem zaowocowały wydaniem dokumentu końcowego, którego treść przekazała zebranym Wiesława Werner. Ks.  Danica Hudecova i ks. Jana Pabakova ze Słowacji  ubogaciły XXIII Forum swą obecnością, a słowem pozdrowienia – świadczącym o duchowej łączności luterańskiej rodziny i podporządkowaniu życia Jezusowi Chrystusowi, uczyniły to spotkanie jeszcze bardziej wartościowym.

 

Aleksandra Błahut-Kowalczyk