english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Medal Unii Lubelskiej dla bp. Jerzego Samca

Jutro nabożeństwo i debata w Lublinie

29.09.2020

W Lublinie odbędzie się nabożeństwo i debata w ramach cyklu „Ekumeniczny Lublin 2020”.


Medal Unii Lubelskiej dla bp. Jerzego Samca

W środę, 30 wrzśenia 2020 r. o godz. 18.00, w Archikatedrze Lubelskiej odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w ramach cyklu „Ekumeniczny Lublin 2020” pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika.

Kolejnym punktem spotkania będzie o godz. 19.00 debata w Trybunale Koronnym zatytułowana: „Dialog kultur w Europie i Lublinie”. Wezmą w niej udział: prof. Hanna Suchocka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), bp Jerzy Samiec (Polska Rada Ekumeniczna) i dr Krzysztof Żuk (Prezydent Lublina). Debatę poprowadzi prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL).

W trakcie debaty zostaną wręczone Medale Unii Lubelskiej. Otrzymają je prof. Hanna Suchocka i bp Jerzy Samiec. 

Medal Unii Lubelskiej przyznawany jest od ponad dwudziestu lat. Został ustanowiony przez Prezydenta Miasta Lublin w 1999 roku podczas uroczystych obchodów 430-lecia Unii Lubelskiej. Jest wręczany osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina, w szczególności za działalność na polu międzynarodowej promocji Miasta. Jest to, obok okolicznościowego Medalu 700-lecia, najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin.

Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec otrzyma medal ze względu na jego zasługi na polu szerzenia ekumenizmu, a także idei wolności, równości i braterstwa mocno zakorzenionych w tradycji Unii Lubelskiej.