english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Medal za popularyzację Biblii

Maciej Oczkowski nagrodzony w Wiśle

17.11.2016

Towarzystwo Biblijne w Polsce przyznało medal radcy Maciejowi Oczkowskiemu.


Medal za popularyzację Biblii

W piątek 4 listopada odbyła się w Wiśle konferencja poświęcona jubileuszowi 200 lat istnienia Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Dyrektor Małgorzata Platajs razem z pracownikami Towarzystwa przedstawiła historię wydawnictwa i jego bieżącą działalność.  

 

Podczas popołudniowego, otwartego spotkania wykładowi przysłuchiwały się osoby dorosłe, w tym uczestnicy wiślańskich godzin biblijnych. Wcześniej pracownicy Towarzystwa poprowadzili lekcje dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.  

 

Małgorzata Platajs korzystając z okazji i pobytu w Wiśle wręczyła radcy Maciejowi Oczkowskiemu pamiątkowy medal za zasługi w rozpowszechnianiu i upowszechnianiu Biblii oraz służbę ewangelizacyjną w różnych środowiskach. Medal przyznawany jest reprezentantom każdego z Kościołów zrzeszonych w komitecie krajowym TB.

 

 – Jestem niezwykle wzruszony tym wyróżnieniem, ponieważ traktuję je jako podsumowanie całego mojego życia i mojej działalności publicznej, którą właśnie kończę – powiedział Maciej Oczkowski, który od wielu lat zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem tzw. godzin biblijnych na terenie Śląska Cieszyńskiego.  

 

Maciej Oczkowski jest historykiem, muzealnikiem i samorządowcem. W przeszłości był radcą Konsystorza, władzy wykonawczej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a w ostatniej kadencji członkiem Rady Diecezjalnej Synodu Diecezji Cieszyńskiej. Jest także jednym z inicjatorów i kierownikiem Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie oraz członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle.

 

Jako samorządowiec pełnił funkcję zastępcy burmistrza Wisły, a w kadencji 2002–2006 był wiceprzewodniczącym rady miejskiej Wisły. Zawodowo związany był z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie pełnił funkcję kierownika Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, które jest oddziałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego.  

 

5 PYTAŃ DO MACIEJA OCZKOWSKIEGO

 

Co w Biblii najbardziej Pana fascynuje?  

Fascynuje mnie jej bogactwo i aktualność, czytając kolejny raz ten sam tekst stale odkrywam coś nowego. A równocześnie szukam tego, co wskazuje na Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.  

 

W jaki sposób należy czytać Pismo Święte?  

Z własnego doświadczenia odpowiem – systematycznie. Dla mnie pomocą jest przewodnik „Z Biblią na co dzień”. Czytam z pytaniem: Co Pan Bóg mówi do mnie przez dzisiejsze Słowo? Staram się pamiętać o tym.  

 

Jak Biblia zmienia życie człowieka?  

Czytana z wiarą staje się naszym przewodnikiem – w codziennym życiu, a zwłaszcza w drodze do celu, jaki nam wskazuje. Może dokonać natychmiastowej zmiany albo zauważymy ją po pewnym czasie. Jest nieocenioną pomocą i wsparciem zwłaszcza w chwilach doświadczeń pomagając je przetrwać i w przyszłości za nie dziękować.  

 

Która historia biblijna najbardziej Pana inspiruje?  

Może odpowiem, który fragment – to 15 rozdział ewangelii Jana, a w zasadzie wiersz 16. Odegrał decydującą rolę w chwili wahania i dalej mnie inspiruje. Nie jestem żadnym bohaterem, ale w tym Słowie stale znajduję zachętę i posilenie.  

Ewanegila Jana 15,16

 „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.”  

 

Jak zachęcić współczesnego człowieka do czytania Biblii?  

Widzę tutaj kilka aspektów.  

1) Techniczny – gdy coraz mniej się czyta, trzeba wykorzystać różne sposoby przekazywania treści Biblii.  

2) Różnorodność przekładów, by były jak najbardziej zrozumiałe.  

3) Osobiste świadectwo – czym jest dla mnie Pismo Święte i jak mnie ubogaca, pozwala się stać pełnym człowiekiem. Czytanie Biblii to przywilej i radość, a nie nudny obowiązek.

 

 ŁO