english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie

Odsłonięcie Pomnika Tolerancji oraz wystawa

01.06.2019

Tegoroczne Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie połączone będą z odsłonięciem „Pomnika Tolerancji” przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie. 


Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie

Pomysłodawcą jest niemiecki artysta mieszkający w Wiesbaden Karl-Martin Hartmann. Dotychczas ten bardzo charakterystyczny pomnik w postaci wysokiego słupa, wykonanego z czerwonego szkła, na którym wypisane są cytaty o tolerancji, został postawiony w Holandii, Izraelu, USA, Estonii oraz Niemczech. Szczecin będzie drugim po Wrocławiu miastem w Polsce, które zostanie uhonorowane tym wyróżnieniem.

Pomnik Tolerancji jest symbolem współpracy ekumenicznej, międzynarodowej i wielokulturowej, którą charakteryzuje się dane miejsce. Cieszymy się, że działalność parafii ewangelickiej została zauważona. Zapewne troski parafii o pamięć o Bonhoefferze,  organizowanie corocznych Dni Bonhoefferowskich, prowadzenie Ogrodu Ciszy i Medytacji im. Bonhoeffera w Szczecinie Zdrojach, spotkania z zagranicznymi grupami zainteresowanymi Bonhoefferem, przyczyniła się do tego wyróżnienia. Od lat jesteśmy również zaangażowani w pojednanie polsko – niemieckie, wspólnie z partnerami niemieckim realizujemy projekty edukacyjne, kulturalne i religijne. Kościół Świętej Trójcy jest miejscem wielu wydarzeń ekumenicznych oraz kulturalnych. Takiej otwartej działalności sprzyja położenie oraz charakter naszego miasta, a sam Pomnik Tolerancji jest związany również ze spostrzeganiem przez naszych niemieckich partnerów Szczecina jako miasta otwartego.

Tematy referatów nie są tym razem ściśle związane z samą postacią Bonhoeffera. Tolerancja jednak, rozumiana jako otwarcie się na drugiego człowieka, inną kulturę i inny sposób wyrażania podobnych wartości, była Bonhoefferowi bardzo bliska. Z każdej podróży wracał ubogacony o nowe doświadczenia, wynikające z uważnego przysłuchiwania się innym ludziom. Potrafił też zauważyć krzywdę, jaką człowiek zadaje drugiemu tylko dlatego, że jest „inny”. Stawał w obronie uciskanego zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i we własnym kraju.


Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa TOLERANCJA
(fotografia Andrzej Łazowski, teksty Ewa Podgajna)

Program:

SOBOTA, 1 czerwca

10.00 Polsko – niemieckie spotkanie w Ogrodzie Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera” w Szczecinie – Zdrojach ul. Jabłoniowa
11.15 Kawa w Domu Bonhoeffera na ul. Energetyków 8
11.45 Odsłonięcie „Pomnika Tolerancji” na terenie parafii
przy ul. Energetyków 8
12.30 Rozpoczęcie seminarium
12.45 Wykład Klausa Endtera z Wiesbaden
„Tolerancja w wielokulturowym i wieloreligijnym świecie”
13.30 Wykład ks. dra Grzegorza Giemzy „Zobaczyć w drugim człowieka – współpraca ekumeniczna w ramach projektu {Gościnny Kościół}”
14.15 Dyskusja i podsumowanie
15.15 Poczęstunek
16.30 Koncert „Sacrum w epokach” w Kościele Świętej Trójcy (Wykonawcy Paweł Jakub Wojtasiewicz – kontratenor, dr Agnieszka Roguska – klawesyn)
18:00 Zakończenie
 
NIEDZIELA, 2 czerwca

10.00 Polsko – niemieckie nabożeństwo w Kościele Świętej Trójcy w Szczecinie, ul. Energetyków 8
 
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interregg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandemburgia/Polska w Euroregionie Pomerania” oraz ze środków Urzędu Miasta Szczecin

plakat

opracowanie materiałów: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Szczecinie