english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagroda im. dr. Macieja Lisa

Rzecznik Praw Obywatelskich ustanowił nagrodę im. dr Macieja Lisa

05.10.2015

Nagroda im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w celu uhonorowania pamięci dr. Macieja Lisa.


Nagroda im. dr. Macieja Lisa

Dr Maciej Lis był Pełnomocnikiem Terenowego RPO we Wrocławiu, doktorem nauk prawnych. Na przestrzeni swojej działalności zawodowej aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach niepełnosprawnych i ubogich (m.in. fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław - Dortmund, był członkiem Rady Diakonii Polskiej, członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji i in.).

Nadto niezłomnie działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu - obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Doktor Lis był zaangażowany jako kurator Parafii ewangelickiej we Wrocławiu, kurator Diecezji Wrocławskiej oraz synodał w Synodzie Kościoła. Zmarł w kwietniu 2015 roku, w wieku 64 lat.

Nagroda będzie przyznawana za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.

Fundatorem Nagrody jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ma ona charakter pieniężny i wynosi 10.000 złotych brutto.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą e-mailową na adres: nagroda.macieja.lisa@brpo.gov.pl do  16 października 2015 r. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe. Powinny zawierać opis działalności kandydatki/kandydata  oraz uzasadnienie kandydatury wraz z ewentualnymi opiniami innych podmiotów o jej/jego działalności.

O przyznaniu Nagrody zdecyduje kapituła, w skład której wchodzi Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rodziny Macieja Lisa, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezydent Miasta Wrocławia oraz Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Wyróżnienie zostanie wręczone przez  Rzecznika Praw Obywatelskich w obecności członków kapituły we Wrocławiu w dniu 16 listopada, tj. w rocznicę urodzin doktora Macieja Lisa.