english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagroda Kościoła 2018

Zgłaszamy kandydatów do Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny w 2018 roku

09.01.2018

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny w roku 2018.


Nagroda Kościoła 2018

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego dane kontaktowe oraz opis działalności uzasadniającej zgłoszenie kandydata. Jeden zgłaszający może zgłosić do nagrody nie więcej niż jednego kandydata.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres:
biskup@luteranie.pl
Kościół Ewangelicko-Augsburski ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa,
do dnia 1 lutego 2018 roku.

Nagroda im. królewny Anny Wazówny przyznawana jest osobom i organizacjom z Polski i zagranicy szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wręczana jest corocznie w okolicach Święta Reformacji.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego wolnego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, kierując się chrześcijańską miłością, która nie zna granic, a także do promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu i pogłębieniu współpracy międzynarodowej.

Laureatem pierwszej Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, przyznanej w 2017 roku,  jest Kościół Luterański w Szwecji za akcję pomocy humanitarnej niesionej Mazurom po II wojnie światowej.

O Nagrodzie:

W powojennej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wiele osób i podmiotów  niosło pomoc w sytuacjach kryzysowych, składając równocześnie świadectwo swojej wiary. Taka służba dla drugiego człowieka i Kościoła nie powinna zostać zapomniana, dlatego właśnie ustanowiona została Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy, wszechstronnie wykształconej ewangeliczki, która mimo własnego cierpienia niosła pomoc potrzebującym.

Osoba patronki w szczególny sposób wiąże się z laureatem pierwszej edycji Nagrody, którym został Kościół Luterański w Szwecji za akcję pomocy humanitarnej niesionej Mazurom po II wojnie światowej. Akcja charytatywna, realizowana przez Kościelną Pomoc Mazurom utworzoną przez Kościół Luterański w Szwecji miała na celu przede wszystkim zaradzenie klęsce głodu i polegała na wsparciu żywnością, odzieżą, udzielaniu pomocy medycznej i duszpasterskiej. Pomoc humanitarna przekazywana była bez względu na wyznanie, narodowość i płeć. Zbierane w szwedzkich parafiach ofiary wyrażały współczucie dla bezgranicznej biedy ówczesnych Mazur. Niektórych organizatorów pomocy spotkały prześladowania ze strony organów bezpieczeństwa komunistycznych władz PRL.

Nagrodę stanowi statuetka autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego pt. Razem, wykonana przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów.

Kapitułę Nagrody tworzą: bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz cztery osoby wybrane przez Synod: bp Ryszard Bogusz, Izabela Główka-Sokołowska, Aldona Karska i bp Jan Szarek. 

Statuetka Nagrody: Zdjęcie

Regulamin nagrody dostępny TUTAJ