english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagroda Kościoła 2018

Laureatem została Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii

12.06.2018

Kapituła Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny na swoim posiedzeniu 26 marca 2018 r. jednogłośnie zadecydowała, że laureatem nagrody w 2018 r. została Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii. 


Nagroda Kościoła 2018

Nominacja wpłynęła od Komisji ds. polsko-holenderskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. 

W swoim liście polska komisja podkreśliła działalność partnerstw parafialnych pomiędzy Polską i Holandią, która ma ponad 30-letnią historię. Od 2000 r. koordynowały ją dwie komisje: po stronie holenderskiej Komisja ds. polskich w Holandii i po stronie polskiej Komisja ds. kontaktów polsko-holenderskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Polsko-holenderskie kontakty partnerskie rozwijały się przez lata na różne sposoby. Początki związane są z osobą Hebe Kohlbrugge, która zainspirowała młodych holenderskich studentów do kontaktu z Polską, a wśród nich byli m.in. ks. Johann Beks, ks. Chris Mataheru, ks. Janos Schelevis oraz ks. Piet van Veldhuizen.

Kolejną odsłoną kontaktów było materialne wsparcie jakiego udzielały Kościoły holenderskie polskim parafiom ewangelickim w okresie stanu wojennego. Ta pomoc zainspirowała parafie w obu krajach do dalszych kontaktów, do wzajemnego poznawania się i stopniowo do budowania kontaktów niezwiązanych z pomocą materialną. Kontakty między parafiami wspierały komisje w Polsce i Holandii organizując m.in. Dzień Polski w Holandii i Dzień Holenderski w Polsce. W ostatnich latach komisja holenderska była zaangażowana w organizację polskich nabożeństw w Utrechcie.

Ważnym elementem współpracy Kościołów były też seminaria teologiczne prowadzone przez 20 lat przez ks. Pieta van Veldhuizena,a  przeznaczone dla duchownych, studentów i członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Ewangelicko-Reformowanego w RP. Były one w większości finansowane przez Kościoły w Holandii. 
 
Po wielu latach współpracy kontakty między parafiami stopniowo słabną, dlatego pod koniec 2017 r. strona holenderska zdecydowała się na zakończenie działań komisji. Nie oznacza to jednak końca kontaktów między Kościołami, nadal kontynuowane są partnerstwa parafialne oraz prywatne, przyjacielskie, a nawet rodzinne kontakty pomiędzy ewangelikami w Polsce i Holandii.

Ceremonia wreczenia nagrody odbędzie się 14 października 2018 r., po nabożeństwie, które jest zaplanowane na godz. 10.00 w kościele ewangelicko-augburskim w Łodzi. W nabożeństwie wezmą udział członkowie Synodu Kościoła i goście ekumeniczni.

Więcej o Nagrodzie Kościoła tutaj