english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagroda Kościoła 2020

Zgłaszamy kandydatów do Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny w 2020 roku

08.01.2020

Do 1 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Kościoła.


Nagroda Kościoła 2020

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny w roku 2020.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego wolnego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, kierując się chrześcijańską miłością.

Do tej pory laureatami Nagrody zostali: Kościół Luterański w Szwecji (2017), Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii (2018) oraz organizacja Zeichen der Hoffnung - Znaki Nadziei e.V. (2019).

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, kościelne osoby prawne, ewangelickie stowarzyszenia oraz fundacje.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego dane kontaktowe oraz opis działalności uzasadniającej zgłoszenie kandydata. Jeden zgłaszający może zgłosić do nagrody nie więcej niż jednego kandydata.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 1 lutego 2020 roku na adres: biskup@luteranie.pl
lub Kościół Ewangelicko-Augsburski ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Nagroda im. królewny Anny Wazówny przyznawana jest osobom i organizacjom z Polski i zagranicy szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wręczana jest corocznie w okolicach Święta Reformacji.

Kapitułę Nagrody tworzą: bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz cztery osoby wybrane przez Synod: bp Ryszard Bogusz, Izabela Główka-Sokołowska, Aldona Karska i bp Jan Szarek.

W powojennej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wiele osób i podmiotów  niosło pomoc w sytuacjach kryzysowych, składając równocześnie świadectwo swojej wiary. Taka służba dla drugiego człowieka i Kościoła nie powinna zostać zapomniana, dlatego właśnie ustanowiona została Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy, wszechstronnie wykształconej ewangeliczki, która mimo własnego cierpienia niosła pomoc potrzebującym.

Nagrodę stanowi statuetka autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego pt: "Razem", wykonana przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów.

Regulamin Nagrody dostępny jest TUTAJ