english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagrody Diakonii Polskiej 2020

Ks. Klaus-Dieter Kottnik laureatem Miłosiernego Samarytanina

27.09.2020

Ks. Klaus-Dieter Kottnik został laureatem tegorocznej Nagrody Głównej „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską).


Nagrody Diakonii Polskiej 2020

Nagroda została wręczona podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas. Laureat przez lata był doradcą Diakonii Polskiej i przyczynił się do rozwoju wielu inicjatyw pomocowych w Polsce.


Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej (charytatywnej), pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi.

Laureat nagrody Diakonii
W tym roku Diakonia Polska przyznała Nagrodę Główną oraz statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” swojemu wieloletniemu doradcy ks. Klausowi-Dieterowi Kottnikowi. Laureat jest duchownym Ewangelickiego Kościoła Krajowego w Wirtembergii (Niemcy). Przez lata swojej pracy zawodowej angażował się na różnorodnych płaszczyznach pracy diakonijnej. Był przewodniczącym zarządów kilku instytucji, w latach 2007–2010 pełnił funkcję prezydenta Diakonii Niemieckiej. Obecnie jest przewodniczącym Misji Dworcowej, organizacji pomocowej, która jest w Niemczech wspólną inicjatywą Diakonii i Caritasu.

W latach 2011–2018 ks. Klaus-Dieter Kottnik bezpłatnie doradzał Diakonii Polskiej. Dzielił się swoim bogatym doświadczeniem z przedstawicielami polskich parafii i instytucji diakonijnych. Dzięki jego doradztwu wiele z nich uzyskało konkretne wsparcie, nawiązane zostały indywidualne i instytucjonalne relacje. W ramach tej współpracy miało miejsce 180 wizyt konsultacyjno-doradczych, odbyło się 12 międzynarodowych konferencji, a także 15 międzynarodowych i krajowych podróży studyjnych.

„Działalność doradcza ks. Klausa-Dietera Kottnika przyczyniła się między innymi do bliższego poznania pracy diakonijnej w Polsce i w Niemczech, nawiązania współpracy polskich parafii i instytucji diakonijnych z różnymi partnerami, zacieśnienia relacji z samorządami czy zintensyfikowania polsko-niemieckiej wymiany eksperckiej. Do Polski sprowadzony został sprzęt rehabilitacyjny, z którego osoby potrzebujące korzystają do dzisiaj. Wzrosło też znaczenie Diakonii Polskiej w społecznym odbiorze” – czytamy w laudacji dla laureata. Honorując swojego doradcę Diakonia Polska wyraża wdzięczność za jego otwartość, zaangażowanie i fachową pomoc, dzięki którym mogło się rozwinąć szereg inicjatyw pomocowych.

Ekumeniczna Gala Ubi Caritas
Nagroda została wręczona podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 26 września w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Podczas Gali odbył się też koncert Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”.

źródło: diakonia.org.pl
zdjęcie: Michał Karski