english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Narcyz dla dk. Renaty Raszyk

Za zaangażowanie i działalność społeczną

27.05.2017

Diakon Renata Raszyk została laureatką nagrody Narcyz 2017.


Narcyz dla dk. Renaty Raszyk

Wręczenie nagród odbyło się 26 maja w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju. W tym też dniu obchodzony jest w Polsce Dzień Matki i z tej okazji nagrodzone panie dziękowały swoim mamom, a organizatorzy zwrócili uwagę, że laureatki Narcyzów godzą swoją aktywność zawodową i społeczną z rodzicielstwem.

Wśród laureatek 16. edycji nagrody Narcyz znalazły się: Marianna Dufek, dziennikarka Telewizji Polskiej SA Oddział w Katowicach, Krystyna Kajdan, dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”, Barbara Piontek, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Renata Raszyk, diakon Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz Anna Warwas, prezes zarządu Specjalistycznej Firmy Wyburzeniowej Urszula Warwas, sp. z o.o.

Laureatki wybrała Kapituła Nagrody podczas posiedzenia 27 kwietnia, podkreślano wysoki poziom tegorocznych nagrodzonych. Nagrodę Narcyz ustanowił Zarząd Izby Przemysłowo - Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w roku 2002 jako wyraz uznania dla pań wyróżniających się w działalności zawodowej jak i społecznej. Nagroda to statuetka narcyza oraz dyplom podpisany przez Prezesa Zarządu Izby. Przyznaje ją Kapituła powoływana przez Zarząd Izby. Przy przyznawaniu nagrody Kapituła kieruje się kryteriami takie jak: solidność i etyka zawodowa, niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, zaangażowanie w działalność społeczną, kulturalną i charytatywną, praca na rzecz integracji środowiska, kreatywność i umiejętność radzenia sobie z problemami społecznymi. Otrzymują ją najbardziej aktywne kobiety, które swoją pracą zawodową i działalnością społeczną rozsławiają województwo śląskie.

Dk. Renata Raszyk jest duchownym i pracuje w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Od trzydziestu lat angażuje się w pracę z dziećmi, przygotowywanie przedstawień, koncertów kolęd. Początkowo wiele z tych działań związanych było z wyjazdami do jastrzębskich szpitali i Domów Opieki w regionie. Kolejną aktywnością jest chór dziecięco-młodzieżowy „Sola Gratia” i organizowane od siedemnastu lat Przeglądy Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych z Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dk. Raszyk przygotowuje również Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej oraz inspiruje artystów z Polski i Europy, by przyjeżdżali z koncertami do Jastrzębia. Wszystkie te działania wynikają z jej zamiłowania do muzyki i chęci umożliwienia obcowania z nią osobom, które nie mają okazji odwiedzania filharmonii i sal koncertowych.

zdj. www.dziennikzachodni.pl