english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nauka, wolność, odpowiedzialność

Regionalne Spotkanie Pracowników Służby Zdrowia w Zabrzu

19.05.2017

W sobotę, 8 kwietnia br. w Zabrzu odbyło się Regionalne Spotkanie Pracowników Służby Zdrowia, organizowane przez Diecezjalną Komisję Wychowania Chrześcijańskiego oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Zabrzu z jej Proboszczem ks. Dariuszem Dawidem na czele.


Nauka, wolność, odpowiedzialność

Spotkania takie przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, rehabilitantów i przedstawicieli innych zawodów medycznych odbywają się na terenie Diecezji Katowickiej od kilkunastu lat, zwykle około Dnia Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowego Dnia Zdrowia przypadającego 7 kwietnia. Spotkanie to, na gruncie niekoniecznie medycznym, ma być okazją dla wyżej wymienionych środowisk zawodowych do budowania nowych kontaktów i relacji. Ma służyć również ogólnemu rozwojowi, w tym duchowemu pracowników i potwierdzeniu, jak ważną rolę odgrywa praca i służba na rzecz ochrony i promowania zdrowia ludzi.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 30 osób, głównie z miast Górnego Śląska, ale także z Opolszczyzny i Śląska Cieszyńskiego,  rozpoczęło się o godz. 10.00 w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu. Ośrodek ten działający przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu to nowoczesne centrum badawcze spełniające najwyższe normy europejskie oraz podmiot leczniczy zapewniający wysokie standardy usług medycznych, zwłaszcza badań klinicznych, działający m.in. poprzez zespół poradni specjalistycznych. Kardio-Med Silesia, mimo, że działa od września 2015 to już w 2016 roku zdobył nagrodę „Pomocna Dłoń” - Lider Śląskiej Medycyny w kategorii  Innowacyjna Placówka Medyczna, rozwija duże projekty medyczne w skali kraju, działa głównie w zakresie kardiologii, genetyki, diabetologii i geriatrii. Ośrodek prowadzi zaawansowane badania, także na zwierzętach, i opiekę nad pacjentami wykorzystując telemedycynę (np. sztandarowy program nadzoru nad ok. 3 tysiącami chorych na migotanie przedsionków w całym kraju). W ramach spotkania Prezes Kardio-Med Silesia Adam Konka przedstawił nam działalność ośrodka oraz zachęcał do współpracy i  korzystania z jego wysokospecjalistycznych usług. Jako ciekawostka przedstawiona została nam sala operacyjna dla świń i owiec, gdzie odbywają się m.in. pionierskie zabiegi kardiochirurgiczne, a której wyposażenie spokojnie dorównuje przeciętnej szpitalnej sali operacyjnej. W podsumowaniu spotkania w ośrodku naukowym padły słowa, że w pracy Kardio-Med Silesia, jak też każdego rzetelnego pracownika Służby Zdrowia, widać jaką wagę mają nauka, wolność i odpowiedzialność czyli wartości eksponowane i wspierane przez Reformację, której 500-lecie w tym roku obchodzimy.

 

Kolejnym punktem programu był, następujący po sprawnym przetransportowaniu się o kilka kilometrów, poczęstunek w budynkach zabrzańskiej parafii, przy którym uczestnicy spotkania mogli się przedstawić i przeprowadzić krótkie rozmowy.

 

Około godziny 12.30 rozpoczęło się nabożeństwo w kościele Pokoju w Zabrzu, które poprowadził miejscowy proboszcz ks. Dariusz Dawid w asyście ks. Henryka Reske. W kazaniu opartym na słowach I Listu do Koryntian 5. rozdziału ksiądz Dawid wzywał do usunięcia starego kwasu z naszego życia, naszych domów i naszych społeczności, podobnie jak mieli to czynić Żydzi przed Paschą. Na wezwanie Jezusa powinniśmy zmienić swoje życie jak celnik Zacheusz, a wtedy otrzymamy zapewnienie łaski i zbawienia, rozpoczniemy nowe życie. Nabożeństwo wypełniły wspólne pieśni i modlitwy, w których jako pracownicy zawodów medycznych dziękowaliśmy za naszą pracę, prosząc zarazem Boga o wsparcie w naszej odpowiedzialnej służbie, o to abyśmy pomagając innym w chorobie i cierpieniu sami mogli czerpać pomoc, mądrość i odwagę od Naszego Zbawiciela, najlepszego Doradcy i Przewodnika, abyśmy czerpiąc z daru wolności i nauki mogli być w naszym życiu i pracy dobrym świadectwem o Panu Jezusie Chrystusie. W czasie nabożeństwa wszyscy uczestnicy mogli przystąpić do Komunii Świętej, a także wysłuchać pięknych pieśni w wykonaniu zespołu „Praise Trio”.

 

Po nabożeństwie uczestnicy spotkania udali się na wspólny obiad, który odbył się w pobliskiej restauracji „4 Strony Świata”, gdzie przy smacznym i niecodziennym jedzeniu mogliśmy spędzić miło czas na swobodnych i dłuższych już rozmowach, wymianie myśli i doświadczeń zarówno życiowych jak i zawodowych i budować nowe znajomości.

 

Regionalne Spotkanie Pracowników Służby Zdrowia trwało łącznie ponad 6 godzin, mimo, że było planowane na ok. 4 godziny. Świadczy to o tym jak jest potrzebne i jak dużą wartość ma dla ewangelickiego środowiska zawodów medycznych, które mimo powszechnego braku czasu i zagonienia w okresie przedświątecznym, znalazło potrzebę nowych doświadczeń, wyciszenia i wspólnego przygotowania się do Wielkiego Tygodnia. Myślę, że będzie to przynosiło owoce na co dzień, a naukę, wolność i odpowiedzialność będziemy uznawać nie tylko za nasze reformacyjne dziedzictwo, ale również swoje własne zobowiązanie.

 

Rafał Wiencek